От Матея свето Евангелие - Глава  15

  1 Тогава дохождат при Иисуса иерусалимските книжници и фарисеи и казват:1

  2 защо Твоите ученици престъпват преданието на старците? понеже не си мият ръцете, кога ядат хляб.

  3 А Той им отговори и рече: защо и вие престъпвате Божията заповед заради вашето предание?

  4 Защото Бог е заповядал и казал: "почитай баща си и майка си"; и "който злослови баща или майка, със смърт да се накаже".2

  5 А вие казвате: който каже на баща или майка: това, с което би се ти ползувал от мене, е Богу дар, -

  6 той може и да не почете баща си или майка си. Тъй нарушихте Божията заповед заради вашето предание.

  7 Лицемерци, добре е пророкувал за вас Исаия, казвайки:

  8 "тоя народ се приближава до Мене с устата си и Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене;3

  9 ала напразно Ме почита, проповядвайки учения, - заповеди човешки".

10 И като повика народа, рече им: слушайте и разумейте:4

11 не това, що влиза в устата, осквернява човека, а онова, що излиза из устата, то осквернява човека.

12 Тогава учениците Му се приближиха и Му рекоха: знаеш ли, че фарисеите, като чуха тая реч, се съблазниха?

13 А Той отговори и рече: всяко садиво, което Моят Отец Небесен не е насадил, ще се изкорени;5

14 оставете ги: те са слепи водачи на слепци; ако пък слепец слепеца води, и двамата ще паднат в ямата.6

15 А Петър отговори и Му рече: разясни ни тая притча.

16 Иисус им рече: и вие ли още не разбирате?

17 Още ли не разбирате, че всичко, що влиза в устата, минава в корема и се изхвърля навън?

18 А онова, що излиза из устата, иде от сърцето; то именно осквернява човека;7

19 защото от сърцето излизат зли помисли, убийства, прелюбодеяния, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули:8

20 това осквернява човека. А яденето с неумити ръце не осквернява човека.

21 И като излезе оттам, Иисус замина за страните Тирска и Сидонска.9

22 И ето, една жена хананейка, като излезе от ония предели, викаше към Него и казваше: помилуй ме, Господи, Сине Давидов! Дъщеря ми зле се мъчи от бяс.

23 Но Той не й отвърна ни дума. И учениците Му се приближиха до Него, молеха Го и казваха: отпрати я, защото вика подире ни.

24 А Той отговори и рече: Аз съм пратен само при загубените овци от дома Израилев.10

25 Но тя, като се приближи, кланяше Му се и думаше: Господи, помогни ми!

26 А Той отговори и рече: не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псетата.

27 Тя каза: да, Господи, ала и псетата ядат от трохите, що падат от трапезата на господарите им.

28 Тогава Иисус й отговори и рече: о, жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде по желанието ти! И в оня час дъщеря й оздравя.

29 Като замина оттам, Иисус дойде при Галилейско море, възлезе на планината и седна там.

30 И дойде при Него много народ, който имаше със себе си хроми, слепи, неми, недъгави и много други, и ги сложиха пред нозете на Иисуса, и Той ги изцери,11

31 тъй че народът се почуди, като гледаше неми да говорят, недъгави да оздравяват, хроми да ходят и слепи да гледат, и прослави Бога Израилев.

32 А Иисус, като повика учениците Си, рече: жалко Ми е за народа, че три дни вече стоят при Мене и нямат какво да ядат; пък да ги разпусна гладни, не искам, да не би да им премалее по пътя.12

33 И учениците Му казват: отде да вземем в пустинята толкова хляб, за да нахраним толкова народ?

34 Иисус ги попита: колко хляба имате? А те отговориха: седем и няколко рибки.

35 Тогава заповяда народу да насяда на земята.

36 И като взе седемте хляба и рибите, възблагодари, разчупи и даде на учениците Си, а учениците - на народа.

37 И ядоха всички и се наситиха; и дигнаха останали къшеи седем пълни кошници.

38 А ония, които ядоха, бяха четири хиляди души, освен жени и деца.

39 И като разпусна народа, влезе в кораба и пристигна в пределите Магдалински.


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 7:1

2 Изх. 20:12, 21:17, Лев. 20:9, Втор. 5:16, Притч. 20:20, Сир. 3:7, Марк. 7:10, Еф. 6:2

3 Ис. 29:13, Марк. 7:6

4 Марк. 7:14

5 Иоан 15:2

6 Ис. 42:19, Иер. 5:31, Лук. 6:39

7 Иак. 3:6

8 Бит. 6:5, 8:21, Марк. 7:21

9 Марк. 7:24

10 Мат. 10:6, Ис. 53:6, Иер. 50:6, Иез. 34:5-6

11 Ис. 35:5

12 Марк. 8:1, 8:77

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава