От Матея свето Евангелие - Глава  2

  1 А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха:1

  2 де е родилият се Цар Иудейски? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.2

  3 Като чу, цар Ирод се смути, и цял Иерусалим с Него.

  4 И като събра всички първосвещеници и книжници народни, питаше ги: де трябва да се роди Христос?

  5 А те му казаха: във Витлеем Иудейски; защото тъй е писано чрез пророка:

  6 "и ти, Витлееме, земя Иудина, никак не си най-малък от Иудините воеводства; защото от тебе ще излезе Вожд, Който ще пасе Моя народ Израиля".3

  7 Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно за времето, когато се е появила звездата,

  8 и, като ги изпрати във Витлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за Младенеца и, като Го намерите, обадете ми, за да ида и аз да Му се поклоня.

  9 Те изслушаха царя и заминаха. И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше Младенецът.

10 А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост.

11 И като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове: злато, ливан и смирна.4

12 И като получиха насъне откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си.

13 А след като си отидоха, ето, Ангел Господен се явява насъне Иосифу и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му, и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа; защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби.

14 Той стана, взе Младенеца и майка Му нощем, и замина за Египет;

15 и там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: "от Египет повиках Сина Си".5

16 Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и прати, та изби всички младенци във Витлеем и във всичките му предели, от две години и надолу, според времето, което бе точно узнал от мъдреците.

17 Тогава се сбъдна реченото от пророк Иеремия, който казва:

18 "глас бе чут в Рама, плач и ридание, и писък голям; Рахил плачеше за децата си, и не искаше да се утеши, защото ги няма".6

19 А след като умря Ирод, ето, Ангел Господен се явява насъне Иосифу в Египет

20 и казва: стани, вземи Младенеца и майка Му и иди в земята Израилева, защото измряха ония, които търсеха душата на Младенеца.

21 Той стана, взе Младенеца и майка Му, и дойде в земята Израилева.

22 Но като чу, че в Иудея царува Архелай, наместо баща си Ирода, уплаши се да иде там; и след като получи откровение насъне, замина за пределите Галилейски

23 и, като дойде, засели се в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че Той ще се нарече Назорей.7


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 2:6

2 Числ. 24:17, Ис. 60:3

3 Мих. 5:2, Иоан 7:42

4 Ис. 60:6

5 Ос. 11:1

6 Иер. 31:15

7 Съд. 13:5, Ис. 11:1-2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава