От Матея свето Евангелие - Глава  23

  1 Тогава Иисус заговори на народа и на учениците Си

  2 и рече: на Моисеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите,

  3 затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете; а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат:

  4 връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат;1

  5 и всичките си работи вършат, за да ги видят човеците; разширяват своите хранилища2 и правят големи полите на дрехите си;3

  6 обичат първо място по гощавките и предни седалища в синагогите,4

  7 и поздрави по тържищата, и - да им казват човеците: учителю, учителю!

  8 А вие недейте се нарича учители; защото един е вашият Учител - Христос, а всички вие сте братя;5

  9 и никого на земята недейте нарича свой отец, защото един е вашият Отец, Който е на небесата;6

10 и наставници недейте се нарича; защото един е вашият Наставник - Христос.

11 Но по-големият между вас да ви бъде слуга;

12 защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен; а който се смири, ще бъде въздигнат.7

13 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте царството небесно пред човеците; защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат.8

14 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите; затова ще получите по-голямо осъждане.9

15 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател; и кога сполучите това, правите го син на геената дваж по-достоен от вас.

16 Горко вам, водачи слепи, които казвате: ако някой се закълне в храма, не е нищо; но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се.

17 Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: златото, или храмът, който освещава златото?

18 Също казвате: ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо; но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се.

19 Безумни и слепи, кое, наистина, стои по-горе: дарът ли, или жертвеникът, който освещава дара?10

20 И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, що е върху него;

21 и който се закълне в храма, кълне се в него и в Оногова, Който го обитава;11

22 и който се закълне в небето, кълне се в Божия престол, и в Оногова, Който седи на него.

23 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимион, а сте оставили най-важното в закона: правосъдие, милост и вяра; това трябваше да правите, и онова да не оставяте.12

24 Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате!

25 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда.

26 Слепи фарисеино, очисти първом извътре чашата и блюдото, за да станат чисти и отвън.

27 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето се оприличавате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота;13

28 тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.

29 Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведните

30 и казвате: да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците;

31 с това сами против себе си свидетелствувате, че сте синове на ония, които са избили пророците;

32 допълнете, прочее, и вие мярата на бащите си!

33 Змии, рожби ехиднини, как ще избегнете осъждането за в геената?14

34 Затова, ето, Аз пращам при вас пророци, и мъдреци, и книжници; и едни ще убиете и разпнете, а други ще бичувате в синагогите си и ще изгонвате от град в град,15

35 за да падне върху ви всичката кръв праведна, проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, син Варахиин, когото убихте между храма и жертвеника.16

36 Истина ви казвам: всичко това ще падне върху тоя род.

37 Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе! Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете, и не рачихте!17

38 Ето, оставя се вам домът ви пуст.18

39 Защото, казвам ви: няма да Ме видите отсега нататък, докле не кажете: благословен Идещият в име Господне!19


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 11:46, Деян. 15:10

2 Превръзки на челото и ръцете с думи от закона.

3 Числ. 15:38, Втор. 22:12

4 Марк. 12:39, Лук. 11:43, 20:46

5 Иак. 3:1, 1 Кор. 3:4

6 Мал. 1:6

7 Лук. 14:11

8 Иез. 22:26, Лук. 11:52

9 Марк. 12:40, Лук. 20:47

10 Изх. 29:37

11 2 Парал. 6:2, Пс. 25:8

12 Ос. 6:6, Мих. 6:8, Мат. 12:7, Лук. 11:42

13 Лук. 11:44, Деян. 23:3

14 Мат. 3:7

15 2 Парал. 36:15-16, Лук. 11:49

16 Бит. 4:8, 2 Парал. 24:21-22, Лук. 11:51, 1 Иоан 3:12

17 Втор. 32:11-12, Лук. 13:34

18 Лук. 13:25

19 Пс. 117:26, Мат. 21:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава