От Матея свето Евангелие - Глава  24

  1 И когато Иисус излезе от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат сградите на храма.1

  2 А Иисус им рече: виждате ли всичко това? Истина ви казвам: няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат.2

  3 И когато седеше на Елеонската планина, дойдоха учениците Му при Него насаме и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът за Твоето пришествие и за свършека на света?

  4 А Иисус им отговори и рече: пазете се да ви не прелъсти някой;3

  5 защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки: аз съм Христос; и ще прелъстят мнозина.

  6 Ще чувате боеве и вести за войни. Внимавайте, не се смущавайте, понеже всичко това трябва да стане; ала туй не е още краят.

  7 Защото ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има глад, мор и трусове;

  8 а всичко това е начало на болки.

  9 Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият; и ще бъдете мразени от всички народи, заради Моето име.4

10 Тогава мнозина ще се съблазнят; и един други ще се предадат, и един други ще се намразят;

11 много лъжепророци ще се подигнат и ще прелъстят мнозина;

12 и понеже беззаконието ще се умножи, у мнозина ще изстине любовта;

13 а който претърпи докрай, той ще бъде спасен.

14 И ще бъде проповядвано това Евангелие на царството по цяла вселена, за свидетелство на всички народи; и тогава ще дойде краят.

15 И тъй, кога видите да стои на свето място "мерзостта на запустението", за която е казано чрез пророк Даниила (който чете, нека разбира),5

16 тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините;

17 който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си;

18 и който е на нивата, да се не връща назад да вземе дрехата си.

19 Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни!

20 Затова молете се, да се не случи бягството ви зиме или в събота;

21 защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била открай свят досега, и няма да бъде.

22 И ако не се скратяха ония дни, не би се спасила никоя плът; но заради избраните ще се скратят ония дни.

23 Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или там е - не вярвайте;6

24 защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци и ще покажат големи личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.

25 Ето, казах ви отнапред.

26 И тъй, ако ви кажат: ето, в пустинята е Той, не излизайте; ето, в скришните стаи е, не вярвайте;

27 защото, както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, тъй ще бъде пришествието на Сина Човечески;

28 защото, дето бъде трупът, там ще се съберат орлите.7

29 И веднага подир скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си, и звездите ще изпадат от небето, и силите небесни ще се разклатят;8

30 тогава ще се яви на небето знамението на Сина Човечески; и тогава ще се разплачат всички земни племена и ще видят Сина Човечески да иде на небесните облаци със сила и слава голяма;9

31 и ще изпрати Ангелите Си с гръмогласна тръба, и ще съберат избраниците Му от четирите вятъра, от единия до другия край на небесата.10

32 От смоковницата вземете подобие: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято;

33 тъй и вие, кога видите всичко това, знайте, че е близо, при вратата.

34 Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.11

35 Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.12

36 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, а само Моят Отец;

37 но както беше в Ноеви дни, тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески;13

38 защото, както в дните пред потопа ядяха и пиеха, женеха се и се мъжеха до оня ден, в който Ной влезе в ковчега,

39 и не узнаха, докле дойде потопът и изтреби всички, - тъй ще бъде и пришествието на Сина Човечески;

40 тогава двама ще бъдат на нива: единия взимат, другия оставят;

41 две жени мелещи на мелница: едната взимат, а другата оставят.

42 И тъй, бъдете будни, понеже не знаете, в кой час ще дойде вашият Господ.14

43 Знайте и това, че ако стопанинът на къщата знаеше, в кой час ще дойде крадецът, той щеше да стои буден и нямаше да остави да му подкопаят къщата.15

44 Затова бъдете и вие готови, понеже, в който час не мислите, ще дойде Син Човеческий.

45 А кой е оня верен и благоразумен слуга, когото господарят му е поставил над слугите си, за да им раздава навреме храна?16

46 Блазе на оня слуга, чийто господар, кога дойде, го намери, че постъпва тъй;17

47 истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот.

48 Ако пък лошият оня слуга каже в сърцето си: няма да си дойде скоро господарят ми, -

49 па начене да бие другарите си и да яде и пие с пияниците, -

50 господарят на тоя слуга ще дойде в ден, в който не очаква, и в час, който не знае,

51 и ще го отдели и подложи на еднаква участ с лицемерците; там ще бъде плач и скърцане със зъби.


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 13:1, Лук. 21:5

2 Марк. 13:2, Лук. 19:44, 21:6

3 Марк. 13:5, Лук. 21:8, Еф. 5:6, 2 Сол. 2:3

4 Мат. 10:17, Марк. 13:9, Лук. 21:12, Иоан 15:20

5 Дан. 9:27, Марк. 13:14, Лук. 21:20

6 Марк. 13:21, Лук. 17:23

7 Лук. 17:37

8 Ис. 13:10, Иез. 32:7, Иоил 2:31, Марк. 13:24, Лук. 21:25

9 Зах. 12:10, Марк. 14:62, Откр. 1:7

10 1 Кор. 15:52, 1 Сол. 4:16

11 Марк. 13:30-31

12 Ис. 51:6, 2 Петр. 3:10

13 Бит. 7:7, Лук. 17:26, 1 Петр. 3:20

14 Мат. 25:13, Марк. 13:33

15 Лук. 12:39, 1 Сол. 5:2, Откр. 16:15

16 Лук. 12:42, 1 Кор. 4:2

17 Откр. 16:15

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава