От Матея свето Евангелие - Глава  7

  1 Не съдете, за да не бъдете съдени;1

  2 защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще бъдете съдени; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмери.2

  3 А защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш?3

  4 Или, как ще кажеш брату си: чакай, да извадя сламката от окото ти; а пък на, в твоето око има греда!

  5 Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш, как да извадиш сламката от окото на брата си.

  6 Не давайте светинята на псетата, и не хвърляйте бисера си пред свините, за да го не стъпчат с краката си и, като се обърнат, да ви разкъсат.

  7 Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори;4

  8 защото всякой, който иска, получава, и който търси, намира, и на тогоз, който хлопа, ще се отвори.

  9 Има ли помежду ви човек, който, кога му поиска син му хляб, да му даде камък,5

10 и кога поиска риба, да му даде змия?

11 И тъй, ако вие, бидейки лукави, умеете да давате на чедата си добри даяния, колко повече вашият Отец Небесен ще даде блага на ония, които Му искат?

12 Прочее, всичко, което искате да правят вам човеците, същото правете и вие тям; защото това е законът и пророците.6

13 Влезте през тесните врата; защото широки са вратата и просторен е пътят, който води към погибел, и мнозина са, които минават през тях;7

14 защото тесни са вратата и стеснен е пътят, който води в живота, и малцина ги намират.

15 Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители:8

16 по плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репей?

17 Тъй, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове:

18 не може добро дърво да дава лоши плодове, нито лошо дърво да дава добри плодове.9

19 Всяко дърво, което не дава добър плод, отсичат и хвърлят в огън.10

20 И тъй, по плодовете им ще ги познаете.

21 Не всеки, който Ми казва: Господи, Господи! ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен.11

22 Мнозина ще Ми кажат в оня ден: Господи, Господи! не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правехме?

23 И тогава ще им кажа открито: никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.12

24 И тъй, всекиго, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък;13

25 и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя не рухна, защото беше основана на камък.

26 А всеки, който слуша тия Мои думи и ги не изпълнява, ще заприлича на глупав човек, който си съгради къща на пясък;

27 и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо.

28 И когато Иисус свърши тия думи, народът се чудеше на учението Му,14

29 защото Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците (и фарисеите).


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 6:37, Рим. 2:1, 1 Кор. 4:5

2 Марк. 4:24, Лук. 6:38

3 Лук. 6:41

4 Мат. 21:32, Марк. 11:24, Лук. 11:9, Иоан 14:13, Иак. 1:6

5 Лук. 11:11

6 Тов. 4:15, Лук. 6:31

7 Лук. 13:24

8 Иер. 23:16, Мат. 24:4, 1 Иоан 4:1

9 Лук. 6:43

10 Мат. 3:10, Иоан 15:6

11 Лук. 6:46, Иоан 6:40, Иак. 1:22, Рим. 2:13

12 Пс. 6:9, Лук. 13:25, 13:27

13 Лук. 6:47-48

14 Мат. 22:23, Марк. 1:22, Лук. 4:32

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава