От Марка свето Евангелие - Глава  13

  1 И когато Той излизаше от храма един от Неговите ученици Му казва: Учителю, погледни, какви камъни и какви здания!1

  2 Иисус му отговори и рече: виждаш ли тия големи здания? Няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат.2

  3 И когато седеше на Елеонската планина, срещу храма, питаха Го насаме Петър, Иаков, Иоан и Андрей:

  4 кажи ни, кога ще бъде това, и какъв ще е белегът, когато всичко това стане?

  5 Отговаряйки им, Иисус почна да говори: пазете се да ви не прелъсти някой.3

  6 Защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм Аз; и ще прелъстят мнозина.

  7 А кога чуете боеве и вести за войни, не се смущавайте; понеже това трябва да стане; ала туй не е още краят.

  8 Защото ще въстане народ против народ, и царство против царство; и на места ще има трусове, и ще има глад и смутове. Това е начало на болки.

  9 Но вие гледайте себе си; защото ще ви предадат на съдилища, и по синагоги ще бъдете бити, и пред управници и царе ще бъдете изправени заради Мене, за свидетелство пред тях.4

10 И у всички народи първом трябва да се проповядва Евангелието.

11 Кога пък ви поведат, за да ви предават, недейте се грижи отнапред, какво ще говорите, и не обмисляйте; а което ще ви бъде внушено оня час, него и говорете; понеже не сте вие, които ще говорите, а Дух Светий.5

12 И брат брата ще предаде на смърт, и баща - чедо; и ще въстанат чеда против родители, и ще ги умъртвят.

13 И ще бъдете мразени от всички, заради Моето име; а който претърпи докрай, той ще бъде спасен.

14 А кога видите "мерзостта на запустението", за която е казал пророк Даниил, да стои, дето не трябва (който чете, нека разбира), тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините;6

15 и който е на покрива, да не слиза вкъщи, нито да влиза да вземе нещо от къщата си;

16 и който е на нивата, да се не връща назад да вземе дрехата си.

17 Но горко на непразните и на кърмачките през ония дни!

18 Затова молете се да се не случи бягството ви зиме.

19 Защото през ония дни ще има такава скръб, каквато досега не е имало от начало на създанието, що е създал Бог, и няма да бъде.

20 И ако Господ не скратеше ония дни, не би се спасил никой човек; но заради избраните, които Той избра, е скратил дните.

21 Тогава, ако някой ви каже: ето, тук е Христос, или ето, там е, - не вярвайте.7

22 Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, и ще покажат личби и чудеса, за да прелъстят, ако е възможно, и избраните.

23 А вие се пазете: ето, казах ви отнапред всичко.

24 Но в ония дни, след оная скръб, слънцето ще потъмнее, и месечината не ще даде светлината си,8

25 и звездите небесни ще изпадат, и силите, които са на небето, ще се разклатят.

26 Тогава ще видят Сина Човечески да иде на облаци, със сила и слава голяма.9

27 И тогава ще изпрати Ангелите Си и ще събере избраниците Си от четирите вятра, от края на земята до края на небето.

28 Вземете подобие от смоковницата: когато клоните й станат меки и пуснат листа, знаете, че е близо лято;

29 тъй и вие, кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо, при вратата.

30 Истина ви казвам: няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.10

31 Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.

32 А за оня ден и час никой не знае, нито небесните Ангели, нито Син, а само Отец.

33 Внимавайте, бъдете будни и се молете; понеже не знаете, кога ще настане времето.11

34 То прилича, както кога някой човек, отивайки на чужбина и оставяйки къщата си, даде на слугите си власт и всекиму своя работа, и заповяда на вратаря да бъде буден.

35 И тъй, бъдете будни; понеже не знаете, кога ще дойде господарят на къщата, привечер ли, или среднощ, или кога петли пропеят, или на съмване,

36 та, като дойде ненадейно, да ви не намери, че спите.

37 А каквото вам говоря, говоря го на всички: бъдете будни!


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 24:1, Лук. 21:5

2 Лук. 19:44, 21:6

3 Мат. 24:4, Лук. 2:8, Еф. 5:6, 2 Сол. 2:3

4 Иоан 15:20

5 Мат. 10:19, Лук. 12:11

6 Дан. 9:27, Мат. 24:15, Лук. 21:20

7 Мат. 24:23, Лук. 17:23

8 Ис. 13:10, Иез. 32:7, Иоил 2:31, Мат. 24:29, Лук. 21:25

9 Мат. 24:30, Откр. 1:7

10 Мат. 24:34

11 Мат. 24:42, 25:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава