От Марка свето Евангелие - Глава  16

  1 След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат.1

  2 И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, след изгрев-слънце,

  3 и говореха помежду си: кой ли ще ни отвали камъка от вратата гробни?

  4 И като погледнаха, виждат, че камъкът е отвален: а той беше много голям.

  5 Като влязоха в гроба, видяха един момък, облечен в бяла дреха, да седи отдясно; и много се уплашиха.2

  6 А той им казва: не се плашете. Вие търсите Иисуса Назарееца, разпнатия; Той възкръсна, няма Го тук. Ето мястото, дето бе положен.

  7 Но идете, обадете на учениците Му и на Петра, че Той ви преваря в Галилея; там ще Го видите, както ви бе казал.3

  8 И като излязоха скоро, побягнаха от гроба; тях ги обхвана трепет и ужас, и никому нищо не казаха, понеже се бояха.

  9 Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Иисус се яви първом на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяса.4

10 Тя отиде, та обади на ония, които са били с Него и които плачеха и ридаеха;

11 но те, като чуха, че Той е жив, и че тя Го видяла, не повярваха.

12 След това се яви в друг образ на двама от тях по пътя, когато отиваха в село.5

13 И като се върнаха, обадиха на останалите; но и тям не повярваха.

14 Най-сетне се яви на самите единайсет, когато вечеряха, и ги смъмри за неверието и жестокосърдието им, че не повярваха на ония, които Го бяха видели възкръснал.6

15 И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари.7

16 Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.8

17 А повярвалите ще ги придружават тия личби: с името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици;9

18 ще хващат змии, и, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави.10

19 А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.11

20 Те пък отидоха и проповядваха навсякъде; и Господ им помагаше и подкрепяваше словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин.12


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 28:1, Лук. 24:1, Иоан 20:1

2 Иоан 20:12

3 Мат. 26:32, Марк. 14:28

4 Мат. 28:9, Лук. 8:2, Иоан 20:14

5 Лук. 24:13

6 Лук. 24:36, Иоан 20:19, 1 Кор. 15:5, 15:7

7 Ис. 2:3, 52:10, Мат. 28:19, Иоан 15:16

8 Иоан 12:48

9 Дан. 2:4, 1 Кор. 12:10

10 Лук. 10:19, Деян. 28:8, Иак. 5:14

11 Пс. 109:1, Лук. 24:51, Деян. 1:9

12 Деян. 14:3, 1 Кор. 3:6, 15:10, Евр. 2:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава