От Лука свето Евангелие - Глава  1

  1 Понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за напълно известните между нас събития,

  2 както ни ги предадоха ония, които от самото начало бяха очевидци и служители на словото, -1

  3 то намерих за добре и аз, след като грижливо проучих всичко от начало, наред да ти опиша, достопочтени Теофиле,

  4 за да узнаеш твърдата основа на онова учение, на което си се учил.

  5 В дните на Ирода, цар иудейски, имаше един свещеник от Авиевата смяна, на име Захария; а жена му беше от дъщерите Ааронови, и името й - Елисавета.2

  6 И двамата бяха праведни пред Бога, постъпвайки безпорочно по всички заповеди и наредби Господни.

  7 Те нямаха чедо, понеже Елисавета беше неплодна, и двамата бяха в напреднала възраст.

  8 Веднъж, когато по реда на своята смяна Захария служеше пред Бога,

  9 по жребие, както бе обичай у свещениците, падна му се да влезе в храма Господен, за да покади,3

10 а цялото множество народ се молеше отвън през време на каденето, -

11 тогава му се яви Ангел Господен, изправен отдясно на кадилния жертвеник,

12 и Захария, като го видя, смути се, и страх го обзе.

13 А Ангелът му рече: не бой се, Захарие, понеже твоята молитва биде чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, и ще го наречеш с името Иоан;

14 и ще имаш радост и веселие, и мнозина ще се зарадват за раждането му;4

15 защото той ще бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер, и ще се изпълни с Духа Светаго още от утробата на майка си;

16 и мнозина синове Израилеви ще обърне към техния Господ Бог;

17 и ще върви пред Него в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чедата, и непокорните към разума на праведните, та да приготви Господу народ съвършен.5

18 И рече Захария на Ангела: по какво ще узная това? Аз съм стар, па и жена ми е в напреднала възраст.

19 Ангелът му отговори и рече: аз съм Гавриил, който предстоя пред Бога, и съм пратен да говоря с тебе и да ти благовестя това;

20 и ето, ти ще мълчиш и не ще можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, понеже не повярва на думите ми, които ще се сбъднат на времето си.

21 И народът чакаше Захария и се чудеше, задето се бави в храма.

22 А когато излезе, не можеше да им продума; и те разбраха, че е видял видение в храма, а той им се обясняваше със знакове, и оставаше ням.

23 След като се изминаха дните на службата му, той се върна у дома си.

24 След тия дни зачена жена му Елисавета, и се таеше пет месеци и казваше:

25 тъй ми стори Господ в дните, в които ме погледна милостно, за да снеме от мене укора между човеците.

26 А на шестия месец бе изпратен от Бога Ангел Гавриил в галилейския град, на име Назарет,

27 при една девица, сгодена за мъж, на име Иосиф, от дома Давидов; а името на девицата беше Мариам.6

28 Ангелът влезе при нея и рече: радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените.

29 А тя, като го видя, смути се от думите му и размисляше, какъв ли е тоя поздрав.

30 И рече й Ангелът: не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат у Бога;

31 и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Иисус.7

32 Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давида;8

33 и ще царува над дома Иаковов довеки, и царството Му не ще има край.9

34 А Мариам рече на Ангела: как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?

35 Ангелът й отговори и рече: Дух Светий ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий.10

36 Ето и Елисавета, твоя сродница, наричана неплодна, и тя зачена син в старините си, и е вече в шестия месец;

37 защото у Бога няма да остане безсилна ни една дума.

38 Тогава Мариам рече: ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти. И Ангелът си отиде от нея.

39 И като стана Мариам през тия дни, отиде набързо в планинската страна, в град Иудин,

40 и влезе в дома Захариев и поздрави Елисавета.

41 Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът в утробата й; и Елисавета се изпълни с Духа Светаго,

42 извика с висок глас и рече: благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!

43 И откъде ми е това - да дойде при мене майката на моя Господ?

44 Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми.

45 И блажена е, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното й от Господа.

46 И рече Мариам: душата ми величае Господа,11

47 и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой,

48 задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове;

49 задето Силният ми стори велико нещо, и свето е името Му;

50 и Неговата милост е из рода в род за ония, които Му се боят;12

51 Той показа сила с мишцата Си; разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си;13

52 свали силни от престоли и въздигна смирени;14

53 гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;15

54 взе под закрила Израиля, Своя отрок, като си спомни милостта, -16

55 както говори на нашите отци, - към Авраама и семето му довека.17

56 И остана Мариам с нея около три месеца, и се върна у дома си.

57 А за Елисавета настана време да роди, и тя роди син.

58 И чуха съседите и роднините й, че възвеличил Господ милостта Си над нея, и се радваха с нея.

59 На осмия ден дойдоха да обрежат младенеца, и искаха да го нарекат Захария, по името на баща му.

60 Но майка му продума и каза: не, а да се нарече Иоан.

61 И рекоха й: няма никой в рода ти, който се нарича с това име.

62 И кимваха на баща му, как би искал да го нарекат.

63 Той поиска дъсчица и написа: Иоан му е името. И всички се почудиха.

64 И веднага му се развързаха уста и език, и той проговори, благославяйки Бога.

65 И обхвана страх всички, живеещи около тях; и разказваха за всичко това по цялата планинска страна на Иудея.

66 Всички, които чуха, туриха това на сърце си и казваха: какво ли ще бъде тоя младенец? И ръката Господня беше с него.

67 И Захария, баща му, се изпълни с Духа Светаго и пророкува, казвайки:

68 благословен е Господ, Бог Израилев, задето посети и извърши избавление на Своя народ18

69 и издигна за нас в дома на Своя отрок Давида рог на спасение,19

70 (както възвести през устата на Своите свети от века пророци) -20

71 спасение от враговете ни и от ръцете на всички, които ни мразят;

72 за да прояви Своята милост над отците ни и да си спомни светия Си завет, -21

73 клетвата, с която Той се кле на Авраама, нашия отец;22

74 за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни,23

75 безстрашно да Му служим в светост и правда пред Него, през всички дни на живота си.24

76 И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,25

77 и да дадеш на народа Му да познае спасението чрез прощаване греховете им,

78 поради великото милосърдие на нашия Бог, с което ни посети Изток свише,26

79 за да просвети ония, които са в тъмнина и сянка смъртна, и да насочи нозете ни в пътя на мира.

80 А младенецът растеше и крепнеше духом, и остана в пустинята до деня, когато се яви на Израиля.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Иоан 1:1, Евр. 2:3

2 1 Парал. 24:10, Неем. 12:17

3 Изх. 30:7, Лев. 16:17, Евр. 9:6

4 Лук. 1:58, Иоан 5:35

5 Ис. 40:3, Мал. 4:6, Марк. 1:3, 9:12, Иоан 1:23

6 Мат. 1:18

7 Ис. 7:14, Мат. 1:21

8 2 Царств. 7:12, Пс. 131:11, Ис. 9:7

9 1 Парал. 22:10, Пс. 44:7, 88:37, Ис. 9:7, Иер. 23:5, Дан. 2:44, 7:14, Мих. 4:7

10 Дан. 9:24

11 Ис. 61:10, Ав. 3:18

12 Пс. 102:17

13 Пс. 32:10, 76:15

14 Иов 5:11, Ис. 66:2

15 1 Царств. 2:5, Пс. 33:11, Мат. 5:6

16 Пс. 97:3, Ис. 41:8

17 Бит. 17:19, 22:18, Пс. 131:11

18 Мат. 1:21

19 Пс. 131:17, Иез. 29:21

20 Пс. 71:4, Иер. 23:6, 30:8-10

21 Бит. 22:16, 26:3, Лев. 26:42, Иер. 31:33

22 Евр. 6:13

23 Рим. 8:15, Евр. 2:15

24 1 Петр. 1:15, Еф. 4:24

25 Лук. 1:17

26 Иер. 23:5, Зах. 3:8

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава