От Лука свето Евангелие - Глава  16

  1 А каза и на учениците Си: един човек беше богат и имаше пристойник, за когото му бе донесено, че разпилява имота му;

  2 и като го повика, рече му: какво е това, що чувам за тебе? Дай сметка за пристойничеството си, защото не ще можеш вече да бъдеш пристойник.

  3 Тогава пристойникът си рече: що да сторя? Господарят ми отнима от мене пристойничеството; да копая, не мога; да прося, срамувам се;

  4 сетих се, що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от пристойничеството.

  5 И като повика длъжниците на господаря си, всекиго поотделно, рече на първия: колко дължиш на господаря ми?

  6 Той отговори: сто мери масло. И рече му: вземи си разписката, седни и бърже напиши: петдесет.

  7 После рече другиму: а ти колко дължиш? Той отговори: сто крини пшеница. И му рече: вземи разписката си и напиши: осемдесет.

  8 И господарят похвали неверния пристойник, задето постъпил досетливо; защото синовете на тоя век в своя род са по-досетливи от синовете на светлината.

  9 И Аз ви казвам: придобийте си приятели с неправедно богатство, та, кога осиромашеете, те да ви приемат във вечните живелища.1

10 Верният в най-малкото е верен и в многото, а несправедливият в най-малкото е несправедлив и в многото.2

11 И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското?

12 И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?

13 Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне; или на единия ще угоди, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона.3

14 Всичко това слушаха и фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се подсмиваха.4

15 Той им рече: вие представяте себе си за праведни пред човеците, но Бог знае вашите сърца; защото, което е високо у човеците, то е мерзост пред Бога.5

16 Законът и пророците бяха до Иоана: оттогава се благовествува царството Божие, и всеки насиля да влезе в него.6

17 Но по-лесно е небе и земя да премине, нежели една чертица от Закона да пропадне.7

18 Всеки, който напуска жена си, и се жени за друга, прелюбодействува, и всеки, който се жени за напусната от мъж, прелюбодействува.8

19 Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво.

20 Имаше тъй също един сиромах, на име Лазар, който струпав лежеше при вратата му

21 и петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, и псетата прихождаха, та ближеха струпите му.

22 Умря сиромахът, и занесоха го Ангелите в лоното Авраамово; умря и богаташът, и го погребаха;

23 и в ада, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраама отдалеч и Лазаря в лоното му

24 и, като извика, рече: отче Аврааме, смили се над мене, и прати Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в тоя пламък.

25 Авраам пък рече: чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар - злото: сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш;9

26 па освен това между нас и вас зее голяма пропаст, та ония, които искат да преминат оттук при вас, да не могат, тъй също и оттам към нас да не преминават.

27 А той рече: моля ти се тогава, отче, прати го в бащината ми къща,

28 защото имам петима братя, та да им засвидетелствува, за да не дойдат и те в това място на мъката.

29 Авраам му рече: имат Моисея и пророците: нека ги слушат.10

30 А той рече: не, отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят.

31 Тогава Авраам му рече: ако Моисея и пророците не слушат, то и да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят.


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 6:19, 19:21

2 Мат. 25:21

3 Мат. 6:24

4 1 Тим. 6:10

5 1 Царств. 16:7, Иер. 11:20

6 Мат. 11:12

7 Ис. 40:8

8 Втор. 24:1, Мат. 19:9

9 Иов 21:7, 31:13

10 Иоан 5:39, 5:45

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава