От Лука свето Евангелие - Глава  2

  1 През ония дни излезе от кесаря Августа заповед - да се направи преброяване по цялата земя.

  2 Това преброяване беше първо, когато Кириний управляваше Сирия.

  3 И отиваха всички да се записват, всеки в своя град.

  4 Тръгна и Иосиф от Галилея, от град Назарет, за Иудея, за града Давидов, наречен Витлеем, понеже беше от дома и рода Давидов,1

  5 за да се запише с Мария, сгодената за него жена, която беше непразна.

  6 А когато бяха те там, дойде й време да роди;

  7 и роди своя Син първенец, пови Го и Го положи в ясли, защото нямаше за тях място в странноприемницата.2

  8 В тая същата страна имаше пастири, които нощуваха на полето и пазеха нощна стража при стадото си.

  9 И ето, яви се пред тях Ангел Господен, и слава Господня ги осия; и се изплашиха твърде много.

10 И рече им Ангелът: не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци;

11 защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ;

12 и ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли.

13 И внезапно се яви с Ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше:

14 слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!3

15 Когато Ангелите си отидоха от тях на небето, пастирите си рекоха един другиму: да идем до Витлеем, и да видим случилото се там, за което ни възвести Господ.

16 И дойдоха бързешком, и намериха Мариам и Иосифа, и Младенеца да лежи в яслите.

17 А като видяха, разказаха каквото им бе възвестено за тоя Младенец.

18 И всички, които чуха, почудиха се на това, що им разказаха пастирите.

19 А Мариам спазваше всички тия думи, като ги слагаше в сърцето си.

20 И върнаха се пастирите, славейки и хвалейки Бога за всичко, що чуха и видяха, както им бе казано.

21 Като се изпълниха осем дена, за да бъде обрязан Младенецът, дадоха Му името Иисус, наречено от Ангела, преди да се зачене Той в утробата.4

22 А когато се изпълниха дните на нейното очистяне, според закона Моисеев, донесоха Го в Иерусалим, за да Го представят пред Господа,

23 както е писано в закона Господен, че всяко мъжко, което разтваря утроба, ще бъде посветено Господу;5

24 и да принесат жертва, според реченото в закона Господен, две гургулици, или две гълъбчета.6

25 Тогава имаше в Иерусалим един човек, на име Симеон; и тоя човек беше праведен и благоговеен, и чакаше утехата Израилева; и Дух Светий беше върху него.7

26 Нему бе предсказано от Духа Светаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен.

27 И дойде по вдъхновение в храма. И когато родителите донесоха Младенеца Иисуса, за да извършат на Него обичая по Закона,

28 той Го прегърна, благослови Бога и рече:

29 сега отпускаш Твоя раб, Владико, според думата Си, смиром;

30 защото очите ми видяха Твоето спасение,8

31 що си приготвил пред лицето на всички народи, -

32 светлина за просвета на езичниците, и слава на Твоя народ Израиля.9

33 А Иосиф и майка Му се чудеха на казаното за Него.

34 И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка Му: ето, Тоя лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречия, -10

35 и на сама тебе меч ще прониже душата, - за да се открият мислите на много сърца.11

36 Тук беше и Анна пророчица, дъщеря Фануилова, от коляно Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе проживяла с мъжа си седем години след девството си;

37 тя бе вдовица на около осемдесет и четири години, и не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва денем и нощем.12

38 И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за Него на всички, които очакваха избавление в Иерусалим.

39 И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет.

40 А Младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълняше с мъдрост; и благодат Божия беше върху Него.13

41 Всяка година родителите Му ходеха в Иерусалим за празник Пасха.14

42 И когато Той стана на дванайсет години, те отидоха в Иерусалим по обичая на празника;

43 а когато се връщаха, след свършване на празничните дни, Отрокът Иисус остана в Иерусалим; и не забелязаха това Иосиф и майка Му.

44 Като мислеха, че Той върви с дружината, изминаха един ден път и Го търсиха между роднини и познайници;

45 и като Го не намериха, върнаха се в Иерусалим и Го търсеха.

46 Подир три дни Го намериха в храма, да седи между учителите, да ги слуша и запитва;

47 всички, които Го слушаха, чудеха се на разума и отговорите Му.15

48 И като Го видяха, смаяха се; и Му рече майка Му: Чедо, защо ни направи тъй? Ето, баща Ти и аз твърде много се измъчихме да Те търсим.

49 Той им рече: защо сте Ме търсили? Не знаехте ли, че Аз трябва да съм в онова, що принадлежи на Отца Ми?16

50 Но те не разбраха казаните от Него думи.17

51 Той тръгна с тях и дойде в Назарет; и им се покоряваше. А майка Му спазваше всички тия думи в сърцето си.

52 Иисус пък преуспяваше в мъдрост и възраст и в любов пред Бога и човеците.18


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 16:1, 16:4, Иоан 7:42

2 Мат. 2:1

3 Ис. 2:4, 44:23, 49:13, Мих. 4:3, Лук. 19:38, Рим. 5:1

4 Бит. 17:12, Лев. 12:3, Мат. 1:21

5 Изх. 13:2, 13:12, 22:29, 34:19, Числ. 8:16

6 Лев. 12:6, 12:8

7 Лук. 24:21

8 Бит. 49:18, 1 Царств. 2:1, Пс. 97:3, Ис. 52:10

9 Ис. 9:2, 42:6, 60:3, Деян. 13:47

10 Ис. 8:14, Мат. 21:44, 1 Петр. 2:7, Рим. 9:32

11 Иоан 19:25

12 1 Тим. 5:5

13 Лук. 2:52

14 Изх. 23:17, 34:23

15 Мат. 7:28, Марк. 1:22, Лук. 4:32, Иоан 7:15

16 Мал. 3:1

17 Лук. 9:45

18 Лук. 2:40

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава