От Лука свето Евангелие - Глава  21

  1 А като подигна очи, Той видя богатите, които пускаха своите приноси в съкровищницата;1

  2 видя също и една бедна вдовица, която пускаше там две лепти,

  3 и рече: истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всички;2

  4 защото всички тия от излишъка си пуснаха приноси за Бога, а тя от немотията си пусна цялата си прехрана, що имаше.

  5 И когато някои говореха за храма, че е украсен с хубави камъни и приноси, Той рече:3

  6 ще дойдат дни, когато от това, що виждате тук, няма да остане камък на камък, който да не бъде сринат.4

  7 И Го попитаха, думайки: Учителю, а кога ще бъде това, и какъв ще е белегът, когато ще стане това?

  8 А Той рече: пазете се, да се не прелъстите; защото мнозина ще дойдат в Мое име, говорейки, че съм Аз, и че времето приближи. Не ходете, прочее, подире им.5

  9 А кога чуете за войни и бъркотии, да се не уплашите, понеже трябва това да стане първом; ала не веднага ще бъде краят.

10 Тогава им рече: ще въстане народ против народ, и царство против царство;6

11 на места ще има големи трусове и глад, и мор, ще има и страхотии, и големи поличби от небето.

12 А преди всичко това ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предават в синагоги и в тъмници и ви водят пред царе и управници, заради Моето име;7

13 а това ще бъде вам за свидетелство.

14 И тъй, турете си на сърце да не обмисляте отрано, що да отговаряте,8

15 понеже Аз ще ви дам уста и премъдрост, на която не ще могат противоречи, нито противостоя всички ваши противници.9

16 Ще бъдете предадени тъй също и от родители и от братя, и от роднини и приятели, и някои от вас ще умъртвят;10

17 и ще бъдете мразени от всички, заради Моето име;

18 но и косъм от главата ви няма да загине;

19 с търпението си спасявайте душите си.11

20 А кога видите Иерусалим обсаден от войски, тогава знайте, че е наближило запустяването му;12

21 тогава ония, които се намират в Иудея, да бягат в планините; и които са в града, да излязат из него; а които са в околностите, да не влизат в него,

22 защото тия дни са на отмъщение, за да се изпълни всичко писано.13

23 А горко на непразните и на кърмачките през ония дни; защото голяма неволя ще бъде на земята, и гняв върху тоя народ;

24 и ще паднат под острието на меча, и ще бъдат откарани в плен по всички народи; а Иерусалим ще бъде тъпкан от езичници, докле се свършат времената на езичниците.

25 И ще бъдат поличби по слънцето и месечината и по звездите, а по земята тъга у народите от недоумение и от морския шум и вълнение;14

26 тогава човеците ще примират от страх и от очакване онова, което има да връхлети върху вселената, понеже и силите небесни ще се разклатят,

27 и тогава ще видят Сина Човечески да иде на облаци, със сила и слава голяма.15

28 А когато почне това да се сбъдва, изправете се тогава и подигнете главите си, защото се приближава избавлението ви.16

29 И каза им притча: погледнете смоковницата и всички дървета:

30 кога вече покарат, и вие виждате това, сами знаете, че е вече близо лято.

31 Тъй, и кога видите това да се сбъдва, знайте, че е близо царството Божие.

32 Истина ви казвам, няма да премине тоя род, докле всичко това не се сбъдне.

33 Небе и земя ще премине, ала думите Ми няма да преминат.17

34 Прочее, внимавайте над себе си, да не би сърцата ви да бъдат отегчавани с преядане, пиянство и житейски грижи, и да ви застигне оня ден внезапно;18

35 защото той ще настъпи като примка върху всички живеещи по цялото земно лице;19

36 и тъй, бъдете будни във всяко време и се молете, за да можете избягна всичко онова, което има да стане, и да се изправите пред Сина Човечески.20

37 Денем Той поучаваше в храма, а нощите, като излизаше, прекарваше на планината, наречена Елеонска.21

38 И целият народ подраняваше при Него в храма да Го слуша.


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 12:41

2 2 Кор. 8:12

3 Мат. 24:1, Марк. 13:1

4 3 Царств. 9:7, Лук. 19:44

5 Мат. 24:4, Марк. 13:5, 1 Иоан 4:1, Еф. 5:6, 2 Сол. 2:3

6 Ис. 19:2

7 Мат. 10:17, 24:9, Марк. 13:9, Иоан 15:20

8 Лук. 12:11

9 Изх. 4:12, Деян. 6:10

10 Мих. 7:6

11 Мат. 10:22

12 Дан. 9:27, Мат. 24:15, Марк. 13:14

13 Зах. 14:1

14 Ис. 13:10, Иез. 32:7, Иоил 2:31, 3:15, Ам. 5:20, 8:9, Соф. 1:15, Мат. 24:29, Марк. 13:24

15 Дан. 7:10, Марк. 13:26

16 Рим. 8:23

17 Пс. 101:27, Ис. 51:6, Мат. 24:35

18 1 Петр. 4:7, Рим. 13:13, 1 Сол. 5:6

19 Ис. 24:17

20 Мат. 24:42, 25:13, Марк. 13:33

21 Иоан 8:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава