От Иоана свето Евангелие - Глава  16

  1 Това ви казах, за да се не съблазните.

  2 Ще ви изгонят от синагогите; настъпва дори време, когато всякой, който ви убие, ще мисли, че принася Богу служба.

  3 И тъй ще постъпят с вас, защото не познаха нито Отца, нито Мене.1

  4 Но казах ви това, та, кога дойде часът, да си спомняте, че Аз съм ви казал; а отначало не ви говорих това, защото бях с вас.2

  5 А сега отивам при Оногова, Който Ме е пратил, и никой от вас Ме не попитва: къде отиваш?3

  6 Но задето ви казах това, сърцето ви се изпълни с тъга.

  7 Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя;4

  8 и Той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд:

  9 за грях, че не вярват в Мене;

10 за правда, че Аз отивам при Отца Си, и няма вече да Ме видите;

11 а за съд, че князът на тоя свят е осъден.5

12 Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе.

13 А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето.6

14 Той Мене ще прослави, защото от Моето ще вземе и ще ви възвести.

15 Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето ще вземе и ще ви възвести.7

16 Още малко, и няма да Ме виждате, и пак след малко, и ще Ме видите, защото отивам при Отца.

17 Тогава някои от учениците Му си рекоха един другиму: що е това, дето ни казва: още малко, и няма да Ме виждате, и пак: след малко, и ще Ме видите, и че Аз отивам при Отца?

18 И си думаха: що е това, дето казва: още малко? Не знаем, какво говори.

19 Разбра, прочее, Иисус, че искат да Го питат, и рече им: за това ли се питате един други, дето казах: още малко, и няма да Ме виждате, и пак: след малко, и ще Ме видите?

20 Истина, истина ви казвам, че вие ще се разплачете и разридаете, а светът ще се възрадва; вие ще бъдете наскърбени, но скръбта ви ще се обърне на радост.

21 Жена, кога ражда, има болки, защото е дошъл часът й; но, след като роди младенеца, от радост не помни вече мъките, защото се е родил човек на света.

22 Тъй и вие сега сте наскърбени; но Аз пак ще ви видя, и ще се зарадва сърцето ви, и радостта ви никой няма да ви отнеме;8

23 и него ден няма да Ме попитате за нищо. Истина, истина ви казвам: каквото и да поискате от Отца в Мое име, ще ви даде.9

24 Досега нищо не сте искали в Мое име; искайте, и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

25 Това ви говорих с притчи; но настава час, когато няма да ви говоря вече с притчи, а открито ще ви известя за Отца.

26 Него ден ще поискате в Мое име, и не ви казвам, че Аз ще помоля Отца за вас;10

27 защото Сам Отец ви обича, задето вие Ме обикнахте и повярвахте, че Аз съм от Бога излязъл.11

28 Излязох от Отца и дойдох на света; пак оставям света и отивам при Отца.

29 Казват Му Неговите ученици: ето, сега открито говориш, и никаква притча не казваш.

30 Сега разбираме, че знаеш всичко, и нямаш нужда да Те пита някой. Поради това вярваме, че си от Бога излязъл.

31 Отговори им Иисус: сега ли вярвате?

32 Ето, настъпва час, и настана вече, да се разбягате всякой у вас си, и Мене самичък да оставите; ала Аз не съм самичък, защото Отец е с Мене.12

33 Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света.13


Предишна глава Следваща глава


1 Иоан 15:21

2 Мат. 9:15, Иоан 14:29

3 Иоан 7:33

4 Иоан 15:26

5 Иоан 12:31, 14:30, Кол. 2:15

6 Мат. 10:19

7 Иоан 17:10

8 Лук. 24:41, 24:52, Иоан 20:20, 1 Петр. 1:8

9 Мат. 7:7, Марк. 11:24, Лук. 11:9, Иоан 14:13, 15:7, Иак. 1:6

10 Рим. 8:34

11 Иоан 17:25

12 Мат. 26:31, Марк. 14:27

13 1 Иоан 4:4, 5:4, 1 Кор. 15:57

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава