От Иоана свето Евангелие - Глава  3

  1 Измежду фарисеите имаше един човек, на име Никодим, началник иудейски.1

  2 Той дойде при Иисуса нощем и Му рече: Рави, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да прави тия чудеса, които Ти правиш, ако не бъде с него Бог.

  3 Иисус му отговори и рече: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди свише, не може да види царството Божие.2

  4 Никодим Му казва: как може човек, бидейки стар, да се роди? Нима може втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?

  5 Иисус отговори: истина, истина ти казвам: ако някой се не роди от вода и Дух, не може да влезе в царството Божие;

  6 роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.3

  7 Недей се чуди, задето ти казах: вие трябва да се родите свише.

  8 Вятърът духа, дето иска, и гласа му чуваш, но не знаеш, отде иде и накъде отива; тъй бива с всекиго, роден от Духа.4

  9 Никодим Му отговори и рече: как може да бъде това?

10 Иисус му отговори и рече: ти си учител Израилев, та това ли не знаеш?

11 Истина, истина ти казвам: ние говорим за това, що знаем, и свидетелствуваме за онова, що сме видели; а нашето свидетелство вие не приемате.

12 Ако за земни работа ви говорих, и не вярвате, - как ще повярвате, ако бих ви говорил за небесни?

13 Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва на небето.5

14 И както Моисей издигна змията в пустинята, тъй трябва да се издигне Син Човеческий,6

15 та всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен.

16 Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен.7

17 Защото Бог не проводи Сина Си на света, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез Него.

18 Който вярва в Него, не бива съден, а който не вярва, е вече осъден, задето не е повярвал в името на Единородния Син Божий.

19 Осъждането пък е поради това, че светлината дойде на света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлината, понеже делата им бяха лоши.8

20 Защото всякой, който прави зло, мрази светлината и не отива към светлина, за да не бъдат изобличени делата му, понеже са лоши.

21 А тоя, който постъпва по истината, отива към светлината, за да станат делата му явни, понеже са по Бога извършени.

22 След това дойде Иисус с учениците Си в земята Иудейска, и там живееше с тях и кръщаваше.

23 А Иоан тъй също кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много води; и отиваха там и се кръщаваха;

24 защото Иоан още не беше хвърлен в тъмница.

25 Тогава между Иоановите ученици и някои иудеи възникна препирня за очищението.

26 И дойдоха при Иоана и му рекоха: рави, Оня, Който беше с тебе отвъд Иордан и за Когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него.9

27 Иоан отговори и рече: не може човек да приеме нищо, ако му не бъде дадено от небето.10

28 Вие сами сте ми свидетели, че рекох: не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.11

29 Който има невеста, младоженец е; а приятелят на младоженеца, който стои и го слуша, радва се твърде много на гласа на младоженеца. Тая ми радост, прочее, се изпълни.12

30 Той трябва да расте, пък аз да се смалявам.

31 Който иде отгоре, той е над всички; а който е от земята, земен е и като земен говори; Който иде от небето, Той е над всички.13

32 И каквото е Той видял и чул, за него и свидетелствува; и никой не приема свидетелството Му.14

33 Който е приел Неговото свидетелство, потвърдил е, че Бог е истинен.15

34 Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божии слова, понеже Бог не с мярка Му дава Духа.16

35 Отец люби Сина, и всичко е дал в ръката Му.17

36 Който вярва в Сина, има живот вечен; който пък не вярва в Сина, не ще види живот, и гневът Божий пребъдва върху него.18


Предишна глава Следваща глава


1 Иоан 7:50, 19:39

2 Иак. 1:18, 1 Петр. 1:23, 2 Кор. 5:17, Гал. 6:15, Тит 3:5

3 Рим. 8:5

4 Кол. 3:3

5 Притч. 30:4, Иоан 6:62

6 Числ. 21:9, Иоан 12:32

7 Ис. 9:6, Марк. 16:16, Иоан 6:40, 1 Иоан 4:9-10

8 Иоан 1:5, 8:12

9 Иоан 1:27

10 Иоан 6:65

11 Иоан 1:20, Деян. 13:25

12 Мат. 22:2, Еф. 5:25, 5:27

13 Иоан 8:23, Рим. 9:5, Еф. 1:21

14 Иоан 8:26

15 1 Иоан 5:10, Рим. 3:4

16 Иоан 1:16, Еф. 4:7

17 Дан. 7:14, Мат. 28:18

18 Ав. 2:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава