Деяния на светите апостоли - Глава  12

  1 В това време цар Ирод тури ръка на някои от църквата, за да им стори зло,

  2 и уби с меч Иакова, брата Иоанов.1

  3 А като видя, че това се понрави на иудеите, хвана и Петра - тогава бяха дните на Безквасници, -

  4 и, като го задържа, хвърли го в тъмница и го предаде на четири четворки войници да го пазят, като мислеше след Пасха да го изведе пред народа.

  5 И тъй, Петър беше пазен в тъмницата; а в това време църквата непрестанно се молеше Богу за него.

  6 А когато Ирод щеше да го изведе, през нея нощ Петър спеше между двама войници, окован с две вериги, и стражари пред вратата пазеха тъмницата.

  7 И ето, Ангел Господен застана, и светлина блясна в тъмницата. Ангелът, като побутна Петра в хълбока, събуди го и рече: стани скоро! И веригите паднаха от ръцете му.

  8 Тогава Ангелът му рече: опаши се и обуй си обущата. Така той и направи. После му казва: облечи дрехата си и върви след мене!2

  9 Петър излезе и вървеше след него, и не знаеше, че това, що прави Ангелът, е истина, а мислеше, че гледа видение.

10 Като минаха първата и втората стража, дойдоха до железните врага, които водеха за в града и които им се отвориха сами: те излязоха и преминаха една улица, и тозчас Ангелът отстъпи от него.

11 Тогава Петър, като дойде в себе си, каза: сега разбрах наистина, че Господ прати Своя Ангел и ме избави от ръцете Иродови и от всичко, що иудейският народ очакваше.

12 И като се поогледа, отиде към къщата на Мария, майка на Иоана, наричан Марко, дето бяха събрани мнозина и се молеха.

13 Когато Петър почука на пътните врага, една слугиня, на име Рода, отиде да подслуша.

14 И, като позна гласа на Петра, от радост не отвори вратата, а притърча и обади, че Петър стои пред вратата.

15 А те й казаха: ти не си с ума си! Но тя твърдеше, че е тъй. А те думаха: това е неговият Ангел.3

16 В това време Петър все чукаше. А когато отвориха, видяха го и се смаяха.

17 А той, като даде знак с ръка да мълчат, разправи им, как го е извел Господ из тъмницата, и каза: обадете за това на Иакова и на братята. И като излезе, отиде на друго място.

18 Като се съмна, между войниците стана не малка смутня, какво ли е станал Петър.

19 А Ирод, като го потърси и не намери, разследва стражарите и заповяда да ги погубят. След това слезна от Иудея в Кесария, и там живееше.

20 Ирод беше разгневен на тирци и сидонци; а те се наговориха, дойдоха при него и, като склониха на своя страна царския постелник Власта, молиха за мир, защото страната им се хранеше от царската област.4

21 В определения ден Ирод се облече в царска дреха, седна на трона и говореше към тях;

22 а народът викаше: това е Божий глас, а не човешки.

23 Но изведнъж Ангел Господен го порази, задето не въздаде Богу слава; и той, изяден от червеи, умря.

24 А словото Божие растеше и се разпространяваше.5

25 Варнава и Савел, след като изпълниха поръчката, върнаха се от Иерусалим (в Антиохия), като взеха със себе си и Иоана, наречен Марко.6


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 20:23

2 Марк. 6:9

3 Бит. 48:16, Мат. 18:10

4 3 Царств. 5:1, 5:9

5 Ис. 55:11, Деян. 6:7, Кол. 1:6

6 Деян. 11:30, 13:5

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава