Деяния на светите апостоли - Глава  14

  1 В Икония те влязоха заедно в иудейската синагога и говориха тъй, че голямо множество иудеи и елини повярваха.

  2 А невярващите иудеи възбудиха и озлобиха сърцата на езичниците против братята.

  3 Но те пак останаха тук доста време, говорейки дръзновено за Господа, Който свидетелствуваше за словото на Своята благодат, като даваше чрез техни ръце да стават личби и чудеса.1

  4 А народът в града се раздели: едни бяха с иудеите, а други - с апостолите.

  5 Когато езичниците и иудеите със своите началници, възбудени, се готвеха да ги охулят и с камъни убият,

  6 те, като узнаха, прибягнаха в ликаонските градове Листра и Дервия и в техните околности,2

  7 и там благовестяха.

  8 В Листра имаше един човек, немощен в нозете си, който, бидейки хром от майчина утроба, седеше; той никога не беше ходил.

  9 Той слушаше, когато Павел говореше; а Павел, като се вгледа в него и забележи, че има вяра, за да получи изцеление,

10 каза му с висок глас: тебе казвам в името на Господа Иисуса Христа: изправи се на нозете си! И той веднага взе да скача и ходи.3

11 А тълпите народ, като видяха, какво стори Павел, издигнаха глас и казваха по ликаонски: боговете в образ човешки са слезли при нас.

12 И наричаха Варнава Зевс, а Павла Ермес, понеже той първенствуваше в говоренето.

13 А жрецът на Зевса, чийто идол се намираше пред техния град, като доведе при вратата юнци и донесе венци, искаше да извърши жертвоприношение заедно с народа.

14 Но апостолите Варнава и Павел, като чуха за това, раздраха си дрехите и се хвърлиха между народа, виком казвайки:

15 мъже, защо това правите? И ние сме подобострастни вам човеци и ви благовестим, да се обърнете от тия лъжливи богове към Бога Живий, Който е сътворил небето и земята, морето и всичко, що е в тях,4

16 Който в миналите поколения остави всички народи да вървят по своите пътища,

17 макар че не преставаше да свидетелствува за Себе Си с благодеяния, като ни пращаше от небето дъждове и плодоносни времена и изпълняше сърцата ни с храна и веселост.5

18 И като говореха това, едвам убедиха народа да им не принася жертва, а всякой да иде у дома си. Докато те оставаха там, и поучаваха,

19 дойдоха от Антиохия и Икония някои иудеи и, когато апостолите разискваха дръзновено, те убедиха народа да ги напусне, думайки: не говорите нищо истинно, а за всичко лъжете; като надумаха народа, набиха Павла с камъни и го извлякоха вън от града, мислейки го за мъртъв.6

20 А когато учениците се събраха около него, той стана и отиде в града, а на другия ден се оттегли с Варнава в Дервия.

21 След като проповядваха Евангелието в тоя град и придобиха доста ученици, те се върнаха в Листра, Икония и Антиохия,

22 като утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянствуват във вярата, и поучаваха, че през много скърби трябва да влезем в царството Божие.7

23 А като им ръкоположиха презвитери за всяка църква, помолиха се с пост и ги повериха на Господа, в Когото бяха повярвали.

24 И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия;

25 и след като говориха словото Господне в Пергия, слязоха в Аталия;

26 а оттам отплуваха за Антиохия, отдето бяха предадени на Божията благодат за делото, което и свършиха.8

27 Като пристигнаха и събраха църквата, разказаха всичко, каквото Бог бе сторил с тях и как Той отвори вратата на вярата за езичниците.

28 И там стояха немалко време с учениците.


Предишна глава Следваща глава


1 Марк. 16:20

2 Мат. 10:23

3 Ис. 35:6

4 Бит. 1:1, Пс. 145:6, Сир. 18:1, Ам. 2:4, Деян. 10:26, Откр. 14:7

5 Пс. 64:10, Мат. 5:45, Рим. 1:19-20

6 2 Кор. 11:25

7 Пс. 33:20, Мат. 7:14, Лук. 13:24, 2 Тим. 3:12, Откр. 14:12

8 Деян. 13:2

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава