Деяния на светите апостоли - Глава  16

  1 Той пристигна в Дервия и Листра. И ето, там имаше някой си ученик, на име Тимотей, син на една жена иудейка, която бе повярвала, и на баща елин;1

  2 тоя ученик имаше добро име между братята в Листра и Икония.

  3 Него поиска Павел да вземе със себе си; и като го взе, обряза го зарад иудеите, които бяха по ония места; защото всички знаеха, че баща му беше елин.2

  4 И като ходеха по градовете, поръчваха на верните да пазят заповедите, отредени от апостолите и презвитерите в Иерусалим.3

  5 И тъй, църквите се утвърдяваха във вярата и на брой се умножаваха всеки ден.

  6 Като преминаха Фригия и страната Галатийска, те не бяха допуснати от Духа Светаго да проповядват словото в Асия.

  7 А като дойдоха в Мисия, опитваха се да идат във Витиния; но Духът ги не пусна.

  8 И като отминаха Мисия, слязоха в Троада.

  9 През нощта се яви на Павла видение: стоеше пред него един мъж, македонец, който го молеше и думаше: мини в Македония и ни помогни!

10 След това видение веднага поискахме да тръгнем за Македония, понеже разумяхме, че Господ ни е повикал да проповядваме там Евангелието.

11 И тъй, като отплувахме от Троада, стигнахме направо в Самотраки, а на другия ден - в Неапол,

12 а оттам във Филипи, който в тая част на Македония е първи град - римска колония. В тоя град престояхме няколко дни.

13 А в съботата излязохме извън града при една река, дето имаха обичай да се молят, и като седнахме, говорихме на събралите се жени.

14 И една богобоязлива жена от град Тиатир, на име Лидия, която продаваше багрени платове, слушаше; и Господ й отвори сърцето да внимава на това, що говореше Павел.

15 А когато се покръсти тя и домашните й, помоли ни и рече: ако сте ме признали за вярна Господу, влезте и живейте в къщата ми. И ни придума.

16 И като отивахме на молитва, срещна ни една слугиня, у която имаше дух да предрича, и докарваше голяма печалба на своите господари с врачуването си.

17 Като вървеше след Павла и след нас, тя викаше и думаше: тия човеци са раби на Бога Всевишний и ни възвестяват път за спасение.

18 Това правеше тя през много дни. А Павел, отегчен, обърна се и рече на духа: в името на Иисуса Христа заповядвам ти да излезеш из нея. И духът излезе в същия час.4

19 Тогава господарите й, като видяха, че изчезна надеждата им за печалба, хванаха Павла и Сила и ги завлякоха на тържището при началниците.

20 И като ги доведоха пред воеводите, казаха: тия човеци, които са иудеи, бунтуват града ни

21 и проповядват обичаи, каквито ние, като римляни, не бива нито да приемаме, нито да изпълняваме.

22 Тогава тълпата налетя върху тях, а воеводите раздраха дрехите им и заповядаха да ги бият с тояги;5

23 и като им наложиха много удари, хвърлиха ги в тъмница, па заповядаха на тъмничния стражар добре да ги пази.

24 Като получи такава заповед, стражарят ги хвърли във вътрешната тъмница, и нозете им стегна в клада.

25 Посред нощ Павел и Сила се молеха и славеха Бога, а затворниците ги слушаха.

26 Изведнъж биде голям трус, тъй че тъмничните основи се поклатиха; веднага всички врати се отвориха, и оковите на всички изпаднаха.6

27 А тъмничният стражар, като се събуди и видя, че тъмничните врати са отворени, извади меч и искаше да се убие, понеже мислеше, че затворниците са избягали.

28 Но Павел викна с висок глас и каза: да не си сторил нещо лошо, защото всички сме тук.

29 Той поиска светило, втурна се и разтреперан падна пред Павла и Сила;

30 и като ги изведе вън, каза: господари, какво трябва да правя, за да се спася?

31 А те отговориха: повярвай в Господа Иисуса Христа, и ще се спасиш ти и целият ти дом.7

32 И възвестиха словото Господне нему и на всички, които бяха в къщата му.

33 Като ги прибра в оня час през нощта, уми им раните и веднага се покръсти сам той и всичките му домашни;

34 и като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза и се зарадва с целия си дом, задето повярва в Бога.

35 А когато се съмна, воеводите пратиха градски служители, които казаха: пусни ония човеци.

36 Тъмничният стражар обади за това на Павла: воеводите пратиха да ви освободим; прочее, излезте сега и си идете смиром.

37 Но Павел им рече: след като ни биха пред народа без съд и хвърлиха в тъмница нас, римски граждани, сега тайно ли ни пускат? Не, нека дойдат и ни изведат сами.8

38 Градските служители обадиха на воеводите тия думи; а те се уплашиха, като чуха, че са римски граждани.

39 И дойдоха, та се извиниха пред тях, изведоха ги и помолиха да излязат от града.

40 А те, като излязоха из тъмницата, отидоха у Лидиини, видяха братята, утешиха ги и си тръгнаха.


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 16:21, Фил. 2:19, 1 Сол. 1:1

2 1 Кор. 9:20

3 Деян. 15:28

4 Мат. 10:1, Марк. 1:34, 16:17

5 2 Кор. 11:25, 1 Сол. 2:2

6 Деян. 4:31

7 Марк. 16:16

8 Деян. 22:25

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава