Деяния на светите апостоли - Глава  17

  1 Като минаха през Амфипол и Аполония, дойдоха в Солун, дето имаше иудейска синагога.

  2 Павел, по своя обичай, влезе при иудеите и три съботи наред им говореше от Писанията,

  3 като им откриваше и доказваше, че Христос трябваше да пострада и да възкръсне от мъртвите, и че Този Иисус, Когото той им проповядва, е Христос.1

  4 И някои от тях повярваха и се присъединиха към Павла и Сила, - голямо множество богобоязливи елини, а също и немалко видни жени.

  5 Но неповярвалите иудеи завидяха и взеха някои лоши улични човеци, събраха се на тълпа и размиряваха града и, като нападнаха Иасоновата къща, търсеха ги да ги изведат пред народа.

  6 А като ги не намериха, повлякоха Иасона и няколко братя към градоначалниците и кряскаха, че ония, които размирили вселената, дошли и тук;2

  7 тях ги прибрал Иасон, и всички те постъпват против заповедите на кесаря, казвайки, че има друг цар - Иисус.

  8 И развълнуваха народа и градоначалниците, които слушаха това.

  9 Но тия, като взеха поръчителство от Иасона и от другите, пуснаха ги.

10 А братята веднага през нощта отпратиха в Берия Павла и Сила, които, като пристигнаха, отидоха в иудейската синагога.

11 Жителите на Берия бяха по-благородни от солунчани: те приеха словото с голямо усърдие и всекидневно изпитваха Писанията, дали това е тъй.3

12 И мнозина от тях повярваха - и от елинските почетни жени, и от мъжете немалко.

13 Но солунските иудеи, щом узнаха, че Павел и в Берия проповядвал словото Божие, дойдоха и там да вълнуват и смущават народа.

14 Тогава братята веднага изпратиха Павла като да отива към морето, а Сила и Тимотей останаха там.

15 Ония, които придружаваха Павла, го заведоха до Атина и, след като получиха от него заповед до Сила и Тимотея, да дойдат тия по-скоро при него, тръгнаха си.

16 Докато Павел ги чакаше в Атина, възмущаваше се духом, гледайки тоя град, пълен с идоли.4

17 И той беседваше в синагогата с иудеите и с набожните, и всеки ден на тържището с които се случеше.

18 А някои епикурейски и стоически философи се запрепираха с него; едни думаха: "какво иска да каже тоя празнословец?" а други: "види се, той проповядва за чужди божества", защото им благовестеше за Иисуса и за възкресението.

19 И взеха та го отведоха в ареопага, казвайки: можем ли да знаем, какво е това ново учение, което проповядваш?

20 Защото нещо странно влагаш в ушите ни. Затова искаме да знаем, какво е то.

21 А пък всички атиняни, както и чужденците, които живееха у тях, с нищо друго тъй не обичаха да си прекарват времето, както с това - да говорят или слушат нещо ново.

22 Тогава Павел застана сред ареопага и рече: мъже атиняни, по всичко виждам, че сте особено набожни.

23 Защото, като минавах и разглеждах светините ви, намерих и жертвеник, на който бе написано: Незнайному Богу. За Тогова прочее, Когото вие, без да знаете, почитате, за Него аз ви проповядвам.

24 Бог, Който сътвори света и всичко, що е в него. Той, бидейки Господ на небето и земята, не живее в ръкотворни храмове,5

25 нито приема служение от човешки ръце, като да се нуждае от нещо, но Сам дава на всички живот и дишане и всичко.6

26 Той произведе от една кръв целия род човешки да обитава по цялото земно лице, като назначи предопределени времена и граници на тяхното обитаване,

27 за да търсят Господа, та не биха ли Го някак усетили и намерили, макар Той и да не е далеч от всекиго измежду нас:

28 защото ние чрез Него живеем, и се движим, и съществуваме, както и някои от вашите стихотворци са казали: "Негов сме и род".

29 И тъй, ние, бидейки род Божий, не бива да мислим, че Божеството прилича на злато, или сребро, или камък - на изделие, излязло от човешко изкуство и измислица.7

30 Бог, прочее, като презря времената на незнанието, сега заповядва вредом на всички човеци да се покаят;8

31 защото определи ден, когато ще съди праведно вселената чрез предопределения от Него Мъж, като даде уверение на всички с възкресяването Му от мъртвите.9

32 Като чуха за възкресение на мъртви, едни се присмиваха, а други думаха: друг път щем те послуша за това.

33 И тъй, Павел излезе из средата им.

34 А някои мъже се присъединиха към него и повярваха; между тях беше Дионисий Ареопагит и една жена, на име Дамара, и други с тях.


Предишна глава Следваща глава


1 Пс. 21:7, Ис. 50:6, 53:3, Деян. 9:24, Мат. 16:21, Марк. 8:31, Лук. 9:22

2 Деян. 16:20

3 Ис. 8:20, 34:16, Иоан 5:39, 1 Петр. 1:10, 1 Тим. 4:16

4 2 Петр. 2:8

5 Бит. 1:1, Пс. 8:2, 32:6, Деян. 7:48

6 Иов 12:10, Пс. 20:5, 26:1, 35:7, 49:9, Ис. 42:5

7 Ис. 40:18

8 Рим. 13:12, Еф. 1:9, 3:5, Кол. 1:26

9 Деян. 2:24, 3:15, 4:10, 13:30, Рим. 6:4, 14:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава