Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Деяния на светите апостоли - Глава  18

Деяния на светите апостоли - Глава  18

  1 След това Павел остави Атина и дойде в Коринт;

  2 и, като намери един иудеин, на име Акила, родом от Понт, дошъл наскоро от Италия с жена си Прискила (защото Клавдий бе заповядал да напуснат Рим всички иудеи), дойде при тях;1

  3 и понеже имаше същия занаят, остана у тях и работеше; а занаятът им беше да правят шатри.2

  4 И всяка събота той говореше в синагогата и убеждаваше иудеи и елини.

  5 А когато Сила и Тимотей слязоха от Македония, Павел беше от своя дух подбуждан да свидетелствува пред иудеите, че Иисус е Христос.3

  6 Но, понеже те се противяха и хулеха, той си отърси дрехите и им каза: кръвта ви - върху главите ви! Аз съм чист; отсега отивам при езичниците.4

  7 И като се дигна оттам, дойде у някого си, на име Юст, който почиташе Бога, и чиято къща беше до синагогата.

  8 А Крист, началник на синагогата, повярва в Господа с целия си дом; и мнозина коринтяни, слушайки Павла, вярваха и се кръщаваха.5

  9 И рече Господ на Павла във видение нощем: не бой се, но говори и не млъквай,6

10 защото Аз съм с тебе, и никой не ще посегне да ти стори зло; понеже имам много народ в тоя град.7

11 Той остана там година и шест месеца и ги поучаваше на словото Божие.

12 А когато Галион беше проконсул в Ахаия, иудеите единодушно нападнаха Павла и го отведоха на съдилището,

13 като казваха, че той придумва човеците да почитат Бога не по закона.

14 И когато Павел щеше да заговори, Галион каза на иудеите: иудеи, да имаше някоя неправда или злодеяние лукаво, по право щях да ви изслушам;

15 но, щом препирнята е за учение и за имена, и за вашия закон, разгледайте сами, защото аз не искам да бъда съдия в тия работи.8

16 И ги напъди от съдилището.

17 Тогава всички елини хванаха Состена, началник на синагогата, и го биха пред съдилището, а Галион и нехаеше за това.9

18 Като прекара още доста дни, Павел се прости с братята и отплува за Сирия заедно с Акила и Прискила, след като си острига главата в Кенхрея, понеже бе дал оброк.10

19 Като стигна в Ефес, остави ги там, а сам той влезе в синагогата и разискваше с иудеите.

20 А когато те го помолиха да остане при тях по-дълго време, той се не съгласи,

21 а се прости с тях и рече: трябва непременно да прекарам идещия празник в Иерусалим; и, ако ще Бог, ще се върна пак при вас. И отплува от Ефес, а Акила и Прискила останаха там.11

22 Като слезе в Кесария, ходи в Иерусалим, поздрави църквата и отиде в Антиохия.

23 След като престоя там няколко време, излезе и обхождаше редом страната Галатийска и Фригия и утвърждаваше всички ученици.

24 И дойде в Ефес някой си иудеин, на име Аполос, родом от Александрия, мъж красноречив и силен в Писанията.12

25 Той беше наставен в пътя Господен и, разпален духом, говореше и поучаваше правилно за Господа, ако и да знаеше само за Иоановото кръщение.13

26 Той начена да говори смело в синагогата. Като го чуха Акила и Прискила, прибраха го и му обясниха по-точно пътя Господен.

27 А когато той искаше да замине за Ахаия, братята се обърнаха с писмо до тамошните ученици, за да го приемат; и той, като стигна там, спомогна много на повярвалите чрез благодатта,

28 защото силно изобличаваше иудеите пред цял народ, като доказваше чрез Писанията, че Иисус е Христос.

Предишна глава Следваща глава

1 Рим. 16:3, 2 Тим. 4:19

2 Деян. 20:34, 1 Кор. 4:12, 1 Сол. 2:9, 2 Сол. 3:8

3 Деян. 17:14

4 Иез. 3:19, Мат. 10:14, Деян. 13:46, 13:51, 20:26

5 1 Кор. 1:14

6 Ис. 62:1, Деян. 23:11

7 Иер. 1:19, Мат. 28:20

8 Деян. 23:29

9 1 Кор. 1:1

10 Числ. 6:18, Деян. 21:24

11 Иак. 4:15, 1 Кор. 4:19

12 1 Кор. 1:12, 16:12

13 Деян. 19:3, Рим. 12:11

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава