Деяния на светите апостоли - Глава  20

  1 Като утихна вълнението, Павел повика учениците и, след като им даде наставления, опрости се с тях и излезе да иде за Македония;

  2 а като премина ония места и даде много наставления на вярващите, дойде в Елада;

  3 там престоя три месеца. И понеже иудеите направиха против него заговор, когато щеше да отплува за Сирия, той взе решение да се върне през Македония.

  4 Придружаваха го до Асия Сосипатър Пиров, бериец, а от солунчани Аристарх и Секунд, Гаий от Дервия и Тимотей, и асийците Тихик и Трофим.1

  5 Тези отидоха напред и ни чакаха в Троада.

  6 А ние отплувахме от Филипи след дните на Безквасниците и в пет дни стигнахме в Троада при тях, дето прекарахме седем дни.

  7 И в първия ден на седмицата, когато учениците се бяха събрали да преломят хляб, Павел, понеже на другия ден щеше да тръгне, беседваше с тях и продължи речта си до полунощ.2

  8 В горницата, дето се бяхме събрали, имаше доста свещи.

  9 А един момък, на име Евтих, седнал на един прозорец, бе налегнат от дълбок сън и, докато Павел тъй дълго беседваше, клюмна в съня си и падна от третия кат долу, и го дигнаха мъртъв.

10 Павел като слезе, спусна се върху му, прегърна го и рече: не се смущавайте, защото душата му си е в него.

11 А като възлезе горе и преломи хляб, вкуси и говори дълго, дори дозори, и след това отпътува.

12 В туй време доведоха момчето живо, и немалко се утешиха.

13 Ние отидохме по-напред на кораба и отплувахме в Асос, отдето щяхме да вземем Павла; защото той, имайки намерение да иде сам пешком, тъй ни бе поръчал.

14 И когато се срещна с нас в Асос, взехме го и дойдохме в Митилин.

15 А като отплувахме оттам, спряхме се на другия ден срещу Хиос, а на следния стигнахме в Самос и, като престояхме в Трогилия, дойдохме на другия ден в Милит,

16 защото Павел реши да отмине Ефес, за да се не забави в Асия, понеже бързаше, ако му бъде възможно, да се намери в Иерусалим за деня Петдесетница.

17 А от Милит прати в Ефес, та повика презвитерите църковни.

18 И когато те дойдоха при него, рече им: вие знаете, как от първия ден, когато стъпих в Асия, всичкото време бях с вас,3

19 служейки Господу с голямо смирение и много сълзи и сред изпитни, които ми идеха от злите замисли на иудеите:

20 как не пропуснах нищо полезно да ви го не обадя и да ви не поуча пред народа и по къщите,

21 като проповядвах на иудеи и на елини покаяние пред Бога и вяра в Господа нашего Иисуса Христа.4

22 И ето сега, свързан от Духа, аз отивам в Иерусалим, без да зная, какво ще ми се случи там -

23 освен онова, което Дух Светий свидетелствува по всички градове, казвайки, че ме чакат окови и скърби.5

24 Но мен не ме е за нищо грижа, нито ми е свиден животът, стига само да свърша с радост попрището си и службата, която приех от Господа Иисуса, да проповядвам Евангелието на Божията благодат.6

25 И сега, ето, аз зная, че няма вече да видите лицето ми всички вие, между които ходих и проповядвах царството Божие.

26 Затова свидетелствувам ви в днешния ден, че съм чист от кръвта на всички,7

27 защото не пропуснах да ви известя всичката воля Божия.8

28 Внимавайте, прочее, върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Светий ви е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със Своята кръв.9

29 Защото аз зная, че след заминаването ми ще се втурнат помежду ви люти вълци, които няма да щадят стадото;10

30 па и от вас самите ще се дигнат мъже, които ще говорят изопачено, за да увличат учениците след себе си.

31 Затова бъдете будни и помнете, че три години денем и нощем не преставах със сълзи да поучавам всекиго едного от вас.11

32 А сега ви предавам, братя, на Бога и на словото на благодатта Му; Той може да ви назидае по-добре и да ви даде наследие между всички осветени.12

33 От никого не поисках ни сребро, ни злато, нито дреха;13

34 сами знаете, че за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене, ми послужиха тия мои ръце.14

35 С всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате слабите, а още и да помните думите на Господа Иисуса, защото Сам Той каза: по-блажено е да се дава, нежели да се взима.15

36 Като рече това, той коленичи и се помоли заедно с всички тях.

37 Тогава всички плакаха много и, припадайки Павлу на шията, целуваха го,

38 наскърбени най-много от думата, що каза, че няма вече да видят лицето му. И го изпроводиха до кораба.


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 19:29, 27:2

2 Деян. 2:46, 1 Кор. 10:16

3 Деян. 19:9

4 Лук. 24:47

5 Деян. 9:16, 21:11, 1 Сол. 3:3

6 Деян. 21:13, Рим. 8:35, Гал. 1:1, Кол. 1:24, Тит 1:3

7 Иез. 33:9, Деян. 18:6

8 Лук. 7:30, Еф. 1:11

9 Ис. 53:12, Иоан 21:15, 1 Петр. 5:2, Рим. 3:25

10 Мат. 7:15, 2 Петр. 2:1

11 Мат. 25:13, Евр. 13:17

12 Еф. 1:18

13 1 Царств. 12:3

14 Деян. 18:3, 1 Кор. 4:12, 1 Сол. 2:9, 2 Сол. 3:8

15 Лук. 6:38, 18:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава