Деяния на светите апостоли - Глава  24

  1 След пет дена слезе първосвещеник Анания със стареите и с някои си ритор Тертил, които явиха на управителя обвиненията си против Павла.

  2 А като повикаха Павла, Тертил почна да го обвинява и казваше:

  3 винаги и навсякъде с голяма благодарност признаваме, че чрез тебе, достопочтени Феликсе, у нас има пълен мир и чрез твоите грижи - у тоя народ добри сполуки.

  4 Но, за да те не отегчавам много, моля те, изслушай с твоята снизходителност нашата кратка реч.

  5 Понеже намерихме, че тоя човек е зараза и че подига бунтове между всички иудеи по вселената и че е водач на назорейската ерес,1

  6 който дори и храма се опита да оскверни, ние го хванахме и щяхме да го съдим по нашия закон;2

  7 но хилядникът Лисий дойде и с голяма сила го изтръгна от ръцете ни, и при тебе проводи,

  8 като заповяда и нам, неговите обвинители, да дойдем при тебе. Ти ще можеш сам да разпиташ и от него да узнаеш за всичко това, в каквото го ние обвиняваме.

  9 И иудеите потвърдиха, като казваха, че това е тъй.

10 Управителят даде на Павла знак да говори, и той отговори: понеже зная, че от много години си съдия на тоя народ, то с по-радо сърце ще говоря за моя защита.

11 Ти можеш да узнаеш, че няма повече от дванайсет дена, откак бях възлязъл в Иерусалим на поклонение.

12 И нито в храма, нито в синагогите, нито в града не са ме намерили да се препирам с някого или да правя размирица у народа,

13 и те не могат доказа това, за което ме сега обвиняват.

14 Но признавам ти се в това, че според учението, което те наричат ерес, аз тъй служа на Бога на отците ни, че вярвам на всичко, що е писано в Закона и в пророците,

15 и се надявам на Бога, че ще има възкресение на мъртви, на праведни и на неправедни, което и те сами очакват.3

16 Затова и сам залягам да имам винаги непорочна съвест пред Бога и пред човеците.4

17 След много години дойдох да донеса на моя народ милостиня и приноси.5

18 При това, като се бях очистил, намериха ме в храма сам, без навалица и без шум,6

19 някои асийски иудеи, които трябваше да се представят пред тебе и да ме обвинят, ако биха имали нещо против мене.

20 Или тия сами да кажат, дали са намерили някоя неправда в мене, когато се бях явил пред синедриона, -

21 освен тия само думи, които, застанал между тях, изговорих високо: заради възкресение от мъртви ме съдите вие днес.7

22 Като чу това, Феликс отложи делото, понеже знаеше доста добре за това учение, и каза: ще разгледам делото ви, кога дойде хилядник Лисий.

23 И заповяда на стотника да пази Павла, но да го държи по-слабо и да не възпира никого от неговите близки да му служат, или да идват при него.8

24 След няколко дни дойде Феликс с жена си Друзила, която беше иудейка, та повика Павла и слуша от него за вярата в Христа Иисуса.

25 А когато Павел говореше за правда, за въздържание и за бъдещия съд, Феликс се уплаши и отговори: сега си иди, а кога намеря време, ще те повикам.

26 При това се надяваше, че Павел ще му даде пари, за да го пусне; затова го викаше често и се разговаряше с него.

27 Но, като изминаха две години, Феликса замести Порций Фест. И понеже искаше да угоди на иудеите, Феликс остави Павла в окови.9


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 28:22

2 Деян. 21:28

3 Дан. 12:2, Иоан 5:28

4 Деян. 23:1

5 Деян. 11:29, Рим. 15:25

6 Деян. 21:26-27

7 Деян. 23:6

8 Деян. 27:3

9 Деян. 21:11, 25:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава