Деяния на светите апостоли - Глава  26

  1 Агрипа каза на Павла: позволява ти се да говориш за себе си. Тогава Павел простря ръка и заговори за своя защита:

  2 честит се считам, царю Агрипа, че ще се защищавам днес пред тебе за всичко, за каквото ме обвиняват иудеите,

  3 а най-вече, защото ти знаеш всички иудейски обичаи и въпроси; затова моля те, изслушай ме великодушно.

  4 Моя живот от младини, който съм прекарал отначало между народа си в Иерусалим, знаят всички иудеи;

  5 те отдавна ме знаят, - ако искат да свидетелствуват, - че аз, като фарисеин, съм живял според най-строгото учение на нашата вяра;1

  6 а сега стоя пред съд заради надеждата в обещанието, дадено на отците ни от Бога,2

  7 което нашите дванайсет колена се надяват да постигнат, служейки усърдно Богу денем и нощем. За тая надежда, царю Агрипа, ме обвиняват иудеите.

  8 Що? Нима вие за невероятно смятате, че Бог възкресява мъртви?

  9 Наистина, и аз си помислих, че трябва да извърша много противни работи срещу името на Иисуса Назорея;

10 това и сторих в Иерусалим и, след като приех власт от първосвещениците, много светии затворих в тъмница, а когато ги убиваха, и аз одобрявах;3

11 и често ги мъчех по всички синагоги и ги принуждавах да хулят Иисуса и, разярен без мяра против тях, гонех ги дори и по външните градове.

12 С това намерение отивайки в Дамаск с власт и поръчка от първосвещениците,

13 посред ден на пътя, царю, видях от небето по-силна от слънчево сияние светлина, която огря мене и вървящите с мене.4

14 Всички паднаха на земята, и аз чух глас, който ми говореше на еврейски език: Савле, Савле, що Ме гониш? Мъчно е за тебе да риташ против ръжен.

15 Аз рекох: кой си Ти, Господине? Той отговори: Аз съм Иисус, Когото ти гониш.

16 Но стани и се изправи на нозете си; защото Аз затова ти се и явих, за да те поставя служител и свидетел на онова, що си видял и каквото ще ти открия,

17 като те отнимам от народа иудейски и от езичниците, при които те пращам сега,

18 да отвориш очите им, за да се обърнат от тъмнина в светлина и от властта на сатаната към Бога, та чрез вярата в Мене да получат прошка на греховете и наследие между осветените.5

19 Затова, царю Агрипа, аз се не противих на видението небесно,

20 но първом на жителите в Дамаск и Иерусалим, после на цялата Иудейска земя и на езичниците, проповядвах да се покаят и обърнат към Бога, като вършат дела, достойни за покаяние.6

21 Затова ме хванаха иудеите в храма и се опитваха да ме убият.7

22 Но, като получих помощ от Бога, стоя си доднес и свидетелствувам на мало и голямо, като говоря само онова, за което са говорили пророците и Моисей, че щеше да стане,

23 именно, че Христос щеше да пострада и, като възкръсне пръв от мъртвите, щеше да възвести светлина на народа и на езичниците.8

24 Когато тъй се защищаваше той, Фест извика с висок глас: полудял си, Павле! Многото учение те докарва до лудост.9

25 А той каза: не съм луд, достопочтени Фесте, но говоря думи на истина и на здрав разум.

26 Това го знае царят, пред когото и с дръзновение говоря; аз никак не вярвам, че нещо от това му е неизвестно; защото това не е вършено в някой кът.10

27 Вярваш ли, царю Агрипа, в пророците? Зная, че вярваш.

28 Агрипа отговори на Павла: още малко, и ще ме убедиш да стана християнин.

29 А Павел рече: молил бих се Богу, щото, още малко, или още много, не само ти, но и всички, които ме слушате днес, да станете такива, какъвто съм и аз - но без тия окови.11

30 Когато той каза това, станаха царят и управителят, Вереника и седящите с тях

31 и, като се оттеглиха настрана, говореха помежду си и думаха, че тоя човек не върши нищо достойно за смърт или за окови.

32 И Агрипа каза на Феста: тоя човек можеше да бъде освободен, ако не бе поискал съд пред кесаря. Затова управителят се и реши да го изпрати при кесаря.


Предишна глава Следваща глава


1 Деян. 23:3, 23:6

2 Бит. 3:15, 22:18, Втор. 18:15, 2 Царств. 7:12, Пс. 131:11, Ис. 4:2, 7:14, Иер. 23:5, 33:15, Иез. 34:23, 37:24, Дан. 9:24, Мих. 5:2

3 Деян. 8:3, 9:1, 22:4, 1 Кор. 15:9, Гал. 1:13, 1 Тим. 1:13

4 Деян. 22:6

5 Ис. 42:7, 60:1, Лук. 2:32, Иоан 1:9, 1 Петр. 2:9, Еф. 5:8

6 Иер. 18:8, Иез. 33:14, Деян. 9:20

7 Деян. 21:30

8 Числ. 21:9, Ис. 53:2, Дан. 9:26, Зах. 12:10, Лук. 24:27

9 1 Кор. 1:23, 2:14

10 Иоан 18:20

11 Деян. 24:27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава