Деяния на светите апостоли - Глава  3

  1 Петър и Иоан заедно възлизаха в храма в деветия молитвен час.

  2 Имаше един човек, хром от майчина утроба, когото носеха и слагаха всеки ден при храмовите врата, наречени Красни, да проси милостиня от влизащите в храма;

  3 той, като видя Петра и Иоана, когато щяха да влязат в храма, попроси от тях милостиня.

  4 А Петър се вгледа в него заедно с Иоана и рече: погледни ни!

  5 И той ги гледаше втренчено, като се надяваше да получи от тях нещо.

  6 Но Петър каза: сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам: в името на Иисуса Христа Назорея стани и ходи!

  7 И като го хвана за дясната ръка, изправи го; и веднага му заякнаха стъпалата и глезените,

  8 и като скочи, изправи се и проходи, и влезе с тях в храма, като ходеше, скачаше и хвалеше Бога.1

  9 И цял народ го видя да ходи и хвали Бога;

10 и познаха го, че беше оня, който седеше при Красните врата на храма за милостиня; и изпълниха се с ужас и почуда от това, що се бе случило с него.

11 И понеже изцереният хром се не отделяше от Петра и Иоана, то целият народ ужасен се стече при тях в притвора, наречен Соломонов.2

12 Като видя това Петър, каза към народа: мъже израилтяни, какво се чудите на това, или какво сте се вгледали в нас, като че ли със своя сила или благочестие сме направили тоя да ходи?

13 Бог на Авраама, на Исаака и на Иакова, Бог на отците ни, прослави Своя Син Иисуса, Когото вие предадохте и от Когото се отрекохте пред лицето на Пилата, когато той бе решил да Го пусне.3

14 Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, и поискахте да ви дари един човек убиец,4

15 а Началника на живота убихте. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели.5

16 И заради вярата в Неговото име, името Му укрепи тогова, когото гледате и познавате, а вярата, що е чрез Него, му даде това изцеление пред всинца ви.

17 Но аз зная, братя, че вие, както и вашите началници, сторихте това по незнание;6

18 а Бог, както бе предизвестил чрез устата на всичките Си пророци, че Христос ще пострада, така и изпълни.7

19 И тъй, покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви,

20 за да дойдат времена за прохлаждане от лицето на Господа, и Той да прати предсказания вам Иисуса Христа,8

21 Когото небето трябваше да прибере до онова време, докато се възстанови всичко, що бе говорил Бог чрез устата на всички Свои свети пророци отвека.9

22 Моисей бе казал на отците: "Господ, Бог ваш, ще въздигне вам от братята ви Пророк като мене: Него слушайте за всичко, каквото ви каже;10

23 и всяка душа, която не послуша тогова Пророка, ще бъде изтребена измежду народа".

24 И всички пророци от Самуила и след него, колкото души са говорили, също тъй предизвестиха тия дни.

25 Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог бе завещал на отците ви, думайки на Авраама: "и в твоето семе ще бъдат благословени всички земни племена".11

26 Бог, като възкреси Сина Си Иисуса, най-напред вам Го прати, да ви благославя, за да се отвръща всеки от злините си.12


Предишна глава Следваща глава


1 Ис. 35:6

2 3 Царств. 6:3

3 Деян. 5:31, Фил. 2:9

4 Мат. 27:20, Марк. 15:11, Лук. 23:18, Иоан 18:40

5 Деян. 2:24, 2:32, 5:32, 13:30

6 Лук. 23:34, Иоан 16:3, Деян. 13:27

7 Лук. 24:27, Деян. 26:22

8 Ис. 49:10

9 Ос. 2:32, 3:35, Иоан 10:16

10 Втор. 18:15, 18:18-19, Мат. 17:5, Деян. 7:37

11 Бит. 12:3, Деян. 2:39, Рим. 9:4, Гал. 3:8

12 Мат. 10:6, Деян. 13:46

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава