Деяния на светите апостоли - Глава  6

  1 В тия дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между елинистите1 ропот против евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби.

  2 Тогава дванайсетте апостоли, като свикаха цялото множество ученици, казаха: не е добре ние да оставим словото Божие и да се грижим за трапезите.

  3 Затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Дух Светий и с мъдрост, които ще поставим на тая служба;

  4 а ние постоянно ще пребъдваме в молитва и в служба на словото.

  5 Това предложение се понрави на цялото множество; и избраха Стефана, мъж изпълнен с вяра и Дух Светий, Филипа и Прохора, Никанора и Тимона, Пармена и Николая, прозелит от Антиохия,2

  6 които поставиха пред апостолите, а те, като се помолиха, възложиха ръце на тях.3

  7 И тъй, словото Божие растеше, и броят на учениците се уголемяваше твърде много в Иерусалим; и голямо множество свещеници се покоряваха на вярата.

  8 А Стефан, изпълнен с вяра и сила, вършеше големи чудеса и личби между народа.

  9 Като станаха някои от синагогата, тъй наречена синагога на либертинци, и от тая на киринейци, александрийци и на тия, що бяха от Киликия и Асия, влязоха в препирня със Стефана;

10 ала не можеха да противостоят на мъдростта и духа, с който той говореше.4

11 Тогава подучиха някои човеци да кажат: чухме го да говори хулни думи против Моисея и против Бога.

12 И подбудиха народа, стареите и книжниците и, като го нападнаха, грабнаха го и заведоха в синедриона.

13 И представиха лъжливи свидетели, които казваха: тоя човек не престава да говори хулни думи против това свето място и против Закона,

14 защото го чухме да казва, че Тоя Иисус Назорей ще разруши това място и ще промени обичаите, що ни е предал Моисей.5

15 И всички, които седяха в синедриона, се вгледаха в него и видяха, че лицето му беше като лице на Ангел.


Предишна глава Следваща глава


1 Евреи из езическите страни

2 Деян. 21:8

3 Деян. 13:3, 1 Тим. 4:14

4 Лук. 21:15

5 Дан. 9:26-27

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава