Съборно послание на св. ап. Иакова - Глава  2

  1 Братя мои! дръжте вярата в Иисуса Христа, нашия Господ на славата, без лицеприятие.1

  2 Защото, ако в събранието ви влезе човек със златен пръстен, с бляскави дрехи, па влезе и сиромах с прости дрехи,

  3 и погледнете на облечения с бляскави дрехи и му кажете: ти седни тук добре, а на сиромаха кажете: ти стой там, или седни тук, при подножието ми,

  4 то не направихте ли в себе си разлика между тях и не станахте ли съдии с лукави помисли?

  5 Послушайте, възлюбени мои братя! Нали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от Него на ония, които Го обичат?2

  6 А вие презряхте сиромаха. Нали богатите ви притесняват и нали те ви влачат по съдилища?

  7 Нали те хулят доброто име, с което се вие наричате?

  8 Ако изпълнявате обаче царския закон според Писанието: "възлюби ближния си като себе си" - добре правите.3

  9 Но, ако гледате на лице, грях правите, и законът ви изобличава като престъпници.4

10 Който опази целия закон, а съгреши в едно, той бива виновен във всичко.5

11 Защото Оня, Който е казал: "не прелюбодействувай", казал е и: "не убивай"; затова, ако не прелюбодействуваш, но убиеш, ти биваш престъпник на закона.6

12 Говорете и постъпвайте като човеци, които ще бъдете съдени по закона на свободата.

13 Защото съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост: милостта бива похвалявана на съда.7

14 Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли го спаси вярата?8

15 Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна,9

16 а някой от вас им рече: идете си смиром, грейте се и насищайте се, пък не им даде, що е потребно за тялото, - каква полза?

17 Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.

18 Но ще рече някой: ти имаш вяра, пък аз имам дела; покажи ми вярата си без твоите дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела.

19 Ти вярваш, че Бог е един: добре правиш; и бесовете вярват, и треперят.10

20 Но искаш ли да разбереш, о суетни човече, че вярата без дела е мъртва?

21 Нали с дела се оправда Авраам, нашият отец, като положи върху жертвеника сина си Исаака?

22 Видиш ли, че вярата съдействуваше на делата му, и чрез делата вярата стана съвършена?

23 И изпълни се Писанието, което казва: "повярва Авраам на Бога, и това му се вмени за оправдание", и той бъде наречен приятел Божий.11

24 Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра?

25 Също тъй нали с дела се оправда и блудницата Раав, като прие съгледвачите и ги изведе по друг път?12

26 Защото, както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва.


Предишна глава Следваща глава


1 Лев. 19:15

2 Изх. 20:6, Мат. 5:3

3 Лев. 19:18, Мат. 5:43

4 Лев. 19:15

5 Мат. 5:19

6 Изх. 20:13, Мат. 19:18

7 Притч. 21:13, Мат. 6:15

8 Мат. 7:26

9 Лук. 3:11, 1 Иоан 3:17

10 Марк. 1:24, 12:29

11 Бит. 15:6, 2 Парал. 20:7, Ис. 41:8, Рим. 4:3, Гал. 3:6

12 Иис. Нав. 2:1, Евр. 11:31

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава