Съборно послание на св. ап. Иакова - Глава  3

  1 Братя мои! недейте мнозина става учители, като знаете, че по-голямо осъждане ще получим,1

  2 защото ние всинца много грешим. Който не греши с дума, той е съвършен човек, мощен да обуздае и цялото тяло.2

  3 Ето, ние туряме юзда в устата на конете, за да ни се покоряват, и управляваме цялото им тяло.

  4 Ето, и корабите, ако и да са толкова големи и биват тласкани от буйни ветрове, с малко кърмилце се насочват, накъдето кърмиларят желае;

  5 тъй и езикът е мъничък член, но големи работи говори. Ето, малък огън, а колкава гора запаля;

  6 и езикът е огън, украшение на неправдата; езикът се намира в такова положение между нашите членове, че скверни цялото тяло и запаля колелото на живота, като сам бива запалян от геената;3

  7 защото всякакъв вид зверове и птици, влечуги и риби се укротява и е укротено от човешкото естество,

  8 а езика никой човек не може укроти: той е неудържимо зло и е пълен със смъртоносна отрова.4

  9 С него благославяме Бога и Отца, с него и кълнем човеците, сътворени по подобие Божие.5

10 Из същите уста излиза и благословия и клетва: не трябва, братя мои, това тъй да бъде.

11 Тече ли през един и същ отвор на извора сладка и горчива вода?

12 Нима може, братя мои, смоковница да ражда маслини, или лоза - смокини? Тъй и от един извор не може да тече солена и сладка вода.6

13 Който между вас е мъдър и изкусен, нека покаже чрез своето добро поведение делата си в кротост и мъдрост.7

14 Но, ако в сърцето си имате горчива завист и свадливост, не се хвалете и не лъжете против истината:

15 това не е мъдрост, която слиза отгоре, а земна, душевна, бесовска;

16 защото, дето има завист и свадливост, там е неуредица и всичко лошо.8

17 А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.9

18 Плодът пък на правдата се сее в мир от миротворците.10


Предишна глава Следваща глава


1 Мат. 23:8

2 3 Царств. 8:46, Сир. 14:1, 19:17

3 Притч. 16:27, Мат. 15:18

4 Пс. 139:3

5 Бит. 1:27

6 Лук. 6:44

7 Мат. 5:16, 2 Тим. 2:24

8 1 Кор. 3:3

9 Мат. 5:7-8, 2 Кор. 6:6, Гал. 5:22, 1 Тим. 1:5

10 Ис. 32:17

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава