Съборно послание на св. ап. Иакова - Глава  4

  1 Отде у вас тия вражди и разпри? Нали оттам, от вашите сладострастия, които воюват в членовете ви?1

  2 Желаете, пък нямате; убивате и завиждате, а не можете да достигнете; препирате се и враждувате, а нямате, защото не просите.

  3 Просите, а не получавате, защото зле просите, - за да го разпилеете във вашите сладострастия.2

  4 Прелюбодейци и прелюбодейки! не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Който, прочее, поиска да бъде приятел на света, враг става на Бога.3

  5 Или мислите, че напразно говори Писанието: "до ревнивост Бог обича духа, който е вселил в нас"?4

  6 Но по-голяма благодат дава; затова е казано: "Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат".5

  7 И тъй, покорете се Богу; опълчете се против дявола, и той ще побегне от вас.

  8 Приближете се към Бога, и Той ще се приближи към вас; очистете ръце, грешници, изправете сърца, двоедушни.6

  9 Понесете страдания, плачете и ридайте: смехът ви нека се обърне на плач, и радостта - на тъга.7

10 Смирете се пред Господа, и ще ви въздигне.8

11 Не се клеветете, братя: който клевети брата или съди брата си, той клевети закона и съди закона; ако пък съдиш закона, ти не си изпълнител на закона, а съдия.9

12 Един е Законодателят и Съдията, Който може да спаси и погуби: а ти кой си, който съдиш другиго?10

13 Чуйте сега вие, които казвате: "днес-утре ще тръгнем за еди-кой си град и ще проживеем там една година, ще търгуваме и ще спечелим",11

14 вие, които не знаете, какво ще се случи утре: защото вашият живот какво е? пара, която се явява за малко време, па изчезва.12

15 Вместо да казвате: "ако ще Господ и бъдем живи, ще направим това или онова",13

16 сега в своята надутост се хвалите: всяка такава хвалба е лукава.

17 И тъй, грях ономува, който знае да прави добро, а не прави.14


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 7:23, Гал. 5:17

2 Притч. 1:28, Ис. 1:15, 1 Иоан 3:22

3 Иоан 15:19, Рим. 8:7

4 Бит. 6:5, 8:21, Гал. 5:17

5 Притч. 3:34, Лук. 14:11, 1 Петр. 5:5

6 2 Парал. 15:2, Ис. 1:15-16

7 Мат. 5:4

8 1 Петр. 5:6

9 Мат. 7:1

10 Рим. 14:4

11 Лук. 12:18

12 Иов 7:7, Притч. 27:1

13 Деян. 18:21, 1 Кор. 4:19, 16:7

14 Лук. 12:47

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава