Съборно послание на св. ап. Иакова - Глава  5

  1 Дойдете сега вие, богатите; плачете и ридайте за бедите, които идат върху вас.1

  2 Богатството ви изгни, и дрехите ви молци изядоха.

  3 Златото ви и среброто ръждяса, и ръждата им ще бъде свидетелство против вас и ще изяде плътта ви като огън: събрали сте си съкровища за последни дни.2

  4 Ето, заплатата, що сте задържали от работниците, които пожънаха нивите ви, вика, и виковете на жетварите стигнаха до ушите на Господа Саваота.3

  5 Живяхте разкошно на земята и се наслаждавахте, угоихте сърцата си като в ден на заколение.4

  6 Осъдихте, убихте праведника; той ви се не противи.

  7 И тъй, братя, бъдете дълготърпеливи до пришествието Господне. Ето, земеделецът чака драгоценния плод от земята и за него търпи дълго, докле получи дъжд ранен и късен.

  8 Дълготърпете и вие, укрепете сърцата си, защото пришествието Господне е наближило.5

  9 Не се оплаквайте, братя, един от другиго, за да не бъдете осъдени: ето, Съдията стои пред вратата.

10 За пример на злострадание и дълготърпение вземете, братя мои, пророците, които говориха в името Господне.6

11 Ето, ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Иова и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадателен.7

12 А преди всичко, братя мои, не се кълнете ни в небе, ни в земя, нито с друга някоя клетва; думата ви да бъде: да, да, и не, не, за да не паднете под осъждане.8

13 Страда ли зле някой между вас, нека се моли; весел ли е някой, нека пее псалми.9

14 Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне.10

15 И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят.11

16 Изповядвайте си един другиму греховете и молете се един за други, за да се изцерите; голяма сила има усърдната молитва на праведника.12

17 Илия беше подобострастен нам човек, и с молитва се помоли да няма дъжд: и не валя дъжд на земята три години и шест месеца.13

18 И пак се помоли: и небето даде дъжд, и земята произведе своя плод.14

19 Ако някой между вас, братя, се отклони от истината, и друг го обърне,15

20 нека тоя знае, че, който е обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове.


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 6:24, 1 Тим. 6:9, 6:17, 6:19

2 Мат. 6:19

3 Втор. 24:14

4 Иов 21:13, Лук. 6:25

5 Лук. 21:9, Евр. 10:36

6 Мат. 5:12

7 Иов 1:21

8 Мат. 5:34, 5:37

9 Еф. 5:19, 6:18

10 Марк. 6:13

11 Мат. 9:2

12 Пс. 144:19

13 3 Царств. 17:1, Лук. 4:25

14 3 Царств. 18:42, 18:45

15 Лев. 19:17, Мат. 18:15, Лук. 17:3

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава