Първото съборно послание на св. ап. Петра - Глава  2

  1 И тъй, като оставите всяка злоба и всяко коварство, всяко лицемерие, завист и клевета,1

  2 като новородени младенци, ламтете за неподправеното словесно мляко, та с него да пораснете за спасение,2

  3 защото вкусихте, че Господ е благ.3

  4 Като пристъпвате към Него, живия камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен,4

  5 и вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Иисуса Христа.5

  6 Ето защо в Писанието е казано: "ето, полагам в Сион краеъгълен Камък, избран, драгоценен; и който вярва в Него, няма да се посрами".6

  7 И така, за вас, вярващите, Той е драгоценност, а за невярващите - "Камък, Който отхвърлиха зидарите, но Който стана глава на ъгъла", и "Камък на препъване и Камък на съблазън",7

  8 о Който се те препъват, като се не покоряват на словото; за това са и отредени.

  9 Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оногова, Който ви е призовал от тъмнина в чудната Своя светлина;8

10 вие именно, които някога бяхте не народ, а сега сте народ Божий; които бяхте непомилувани, а сега помилувани.9

11 Възлюбени! Моля ви, като пришълци и странници, да отбягвате от плътските похоти, що воюват против душата,10

12 имайки помежду си добри обноски сред езичниците, та те, кога ви корят като злосторници, щом видят добрите ви дела, да прославят Бога в деня на посещението.11

13 И тъй, подчинявайте се на всяко човешко началство, заради Господа: било на цар, като на върховна власт,12

14 било на управници, като на пращани от него за наказание на злосторници и за похвала на добротворци.

15 Защото такава е волята Божия - с добротворство да обуздаваме невежеството на безумните човеци,

16 като свободни, не като употребяващи свободата за було на злобата, а като раби Божии.13

17 Всекиго почитайте, братството обичайте, от Бога се бойте, царя почитайте.14

18 Слуги, покорявайте се с голям страх на господарите си - не само на добрите и кротките, а и на опърничавите.

19 Защото това е угодно Богу, ако някой, от съзнание за Бога пренася скърби, като страда несправедливо.15

20 Та и каква похвала, като търпите, кога ви бият за престъпления? Но, ако търпите, кога правите добро и страдате, това е угодно Богу.16

21 Защото вие за това сте призвани, понеже и Христос пострада за нас, като остави нам пример, за да вървим по стъпките Му:17

22 Той не стори грях, нито се намери лъст в устата Му;18

23 кога Го хулеха, Той не отвръщаше с хули; кога страдаше, не заплашваше, а предоставяше това на Праведния Съдия;19

24 Той Сам с тялото Си възнесе нашите грехове на дървото, та, като умрем за греховете, да живеем за правдата: "чрез Неговата рана се изцерихте".20

25 Защото бяхте като овци блуждаещи (без пастир), но сега се завърнахте при Пастира и Пазителя на вашите души.21


Предишна глава Следваща глава


1 Кол. 3:8, Евр. 12:1

2 Мат. 18:3, Марк. 10:14

3 Пс. 33:9

4 Мат. 16:18, 21:42

5 Мал. 1:11, Откр. 1:6

6 Ис. 28:16, Рим. 9:33

7 Пс. 117:22, Ис. 8:14, Мат. 21:42

8 Изх. 19:6, Ис. 61:6, Деян. 26:18

9 Ос. 1:10, Рим. 9:25

10 Пс. 38:13, Гал. 5:16, Рим. 13:13

11 Мат. 5:16

12 Рим. 13:1, Тит 3:1

13 Гал. 5:13

14 1 Петр. 1:22, Рим. 12:10

15 Мат. 5:10

16 1 Петр. 3:14, 4:14

17 Мат. 16:24, Фил. 2:5

18 Ис. 53:9, 1 Иоан 3:5

19 Ис. 50:6, 53:7

20 Ис. 53:4, Мат. 8:17, Рим. 6:2

21 Ис. 53:6, Иез. 34:5, 34:23, Иоан 10:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава