Първото съборно послание на св. ап. Петра - Глава  3

  1 Тъй също и вие, жените, бъдете покорни на мъжете си, та, ако някои от тях не се покоряват на словото, чрез поведението на своите жени да бъдат спечелени без увещаване,1

  2 като видят вашия чист богобоязлив живот.

  3 Вашето украшение да бъде не външно, сиреч, плетене на коси, кичене със злато или обличане в премени,2

  4 а вътрешно - скритият човек на сърцето в нетленната красота на кроткия и тих дух, което е драгоценно пред Бога.3

  5 Защото тъй някога и светите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си;

  6 както Сарра се покоряваше на Авраама, като го наричаше господар. Вие сте нейни чеда, ако правите добро, без да се боите от нищо.4

  7 Също и вие, мъжете, живейте благоразумно с жените си, и отдавайте чест на женския пол като на по-слаб съсъд и като на сънаследници на благодатния живот, за да нямате спънка в молитвите си.5

  8 Най-сетне, бъдете всички едномислени, състрадателни, братолюбиви, милосърдни, дружелюбни, смиреномъдри;6

  9 не връщайте зло за зло, или хула за хула, а, наопаки, благославяйте, като знаете, че към това сте призвани, за да наследите благословение.7

10 "Защото, който обича живота и иска да види добри дни, нека държи езика си от зло и устата си от говорене коварни думи,8

11 нека се отклонява от зло и да прави добро, нека търси мир и да се стреми към него,9

12 защото очите на Господа са обърнати към праведните, и ушите Му - към молитвите им, а лицето Господне е против ония, които правят зло, за да ги изтреби от земята."

13 И кой ще ви стори зло, ако залягате за добро?

14 Но и да бихте страдали за правда, блажени сте; а от страх пред тях се не бойте, нито се смущавайте;10

15 Господа Бога светете в сърцата си; бъдете всякога готови с кротост и боязън да отговаряте всекиму, който иска от вас сметка за вашата надежда,11

16 имайки добра съвест, та с това, дето ви корят като злосторници, да бъдат посрамени ония, които хулят добрия ви в Христа живот.12

17 Защото, ако е угодно на волята Божия, по-добре е да страдате, като вършите добро, отколкото като вършите зло;13

18 понеже и Христос, за да ни заведе при Бога, веднъж пострада за греховете ни, Праведник за неправедните, бидейки умъртвен по плът, но оживял по дух,14

19 с който Той, като слезе, проповядва и на духовете, които бяха в тъмница,15

20 и които някога се не покориха, когато Божието дълготърпение ги очакваше, в дните на Ноя, при строението на ковчега, в който малцина, сиреч осем души, се избавиха от водата;16

21 образът на тая вода - кръщението (което не е отмахване плътската нечистота, а обещаване Богу добра съвест) спасява сега и нас чрез възкресението на Иисуса Христа,17

22 Който, като се възнесе на небето, е отдясно Богу, и Комуто се покориха Ангели и Власти и Сили.18


Предишна глава Следваща глава


1 Еф. 5:22, Кол. 3:18

2 1 Тим. 2:9

3 Пс. 44:14, Рим. 7:22, 2 Кор. 4:16

4 Бит. 18:12

5 1 Кор. 7:3, Гал. 3:28

6 Рим. 15:5

7 Притч. 17:13, 20:22, Мат. 5:39, Рим. 12:14, 12:17

8 Пс. 33:13

9 Ис. 1:16

10 Ис. 8:12, Мат. 5:10

11 Кол. 4:6

12 1 Петр. 2:12

13 1 Петр. 4:15

14 Рим. 5:6, Евр. 9:28

15 Кол. 2:15

16 Бит. 7:7, Мат. 24:37, Лук. 17:26

17 Рим. 6:4, Еф. 5:26

18 Мат. 28:18, Еф. 1:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава