Първото съборно послание на св. ап. Петра - Глава  4

  1 И тъй, понеже Христос пострада за нас по плът, и вие се въоръжете със същата мисъл; защото, който е пострадал по плът, престанал е да греши,1

  2 та през останалото в плът време да живее не вече по човешки похоти, а по воля Божия.2

  3 Защото стига, дето през миналото време на живота вършихте волята на езичниците, като се бяхте предали на разпътство, похоти (мъжеложство, скотоложство, лоши помисли), пиянство, срамни гощавки и препивки, и на нечестиво идолослужение;3

  4 затова те се и чудят, че вие не припкате заедно с тях в същото прекомерно разпътство, и ви корят;4

  5 те ще дадат отговор на Оногова, Който е готов да съди живи и мъртви.5

  6 Затова именно и на мъртвите беше благовестено, за да бъдат съдени по плът като човеци, а да живеят по Бога духом.

  7 Но близо е краят на всичко. И тъй, бъдете благоразумни и бодърствувайте в молитви.6

  8 А най-вече имайте усърдна любов един към други, защото "любовта покрива много грехове".7

  9 Бъдете страннолюбиви един към други без ропот.8

10 Служете един другиму, всеки с оная дарба, каквато е приел, като добри разпоредници на многоразличната Божия благодат.9

11 Говори ли някой, нека говори като Божии думи; прислужва ли някой, нека прислужва по силата, която Бог дава, за да се прославя във всичко Бог чрез Иисуса Христа, Чиято слава и владичество е вовеки веков. Амин.10

12 Възлюбени! не се чудете на огненото изкушение, що се праща вам за изпитание, като на случка, странна за вас;11

13 но, доколкото участвувате в страданията на Христа, радвайте се, та, и кога се яви Неговата слава, да се възрадвате и развеселите.12

14 Ако ви корят за име Христово, блажени сте, защото Духът на славата и Духът Божий почива върху вас. От тяхна страна Той бива хулен, а от ваша - прославян.13

15 Никой, прочее, от вас да не страда като убиец или крадец, или злосторник, или като посегател на чуждо;14

16 но, ако страда като християнин, да се не срамува, а да прославя Бога за такава участ.

17 Защото време е да почне съдът от Божия дом; ако пък почне първом от нас, какъв ли ще е краят на ония, които се не покоряват на Божието евангелие?15

18 И ако праведникът едвам се спасява, нечестивецът и грешникът де ще се яви?16

19 И тъй, ония, които страдат по волята на Бога, нека предадат Нему, като на верен Създател, душите си, правейки добро.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Петр. 2:21

2 2 Кор. 5:15, Гал. 2:20

3 Еф. 4:17

4 1 Петр. 2:12

5 2 Тим. 4:1

6 Лук. 21:34, Иак. 5:8

7 Притч. 10:12

8 Рим. 12:13, Фил. 2:14, Евр. 13:2

9 Рим. 12:6

10 Мат. 5:16

11 1 Петр. 1:7

12 2 Кор. 4:10, Фил. 3:10

13 Мат. 5:11

14 1 Петр. 2:19, 3:17

15 Иер. 25:29, Иез. 9:6, Лук. 23:31

16 Притч. 11:31

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава