Второто съборно послание на св. ап. Петра - Глава  2

  1 Имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубни ереси и, като се отричат от Господа, Който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел.1

  2 И мнозина ще последват тяхното разпътство, и поради тях пътят на истината ще бъде похулен.2

  3 И, подбуждани от користолюбие, ще ви мамят с лъстиви думи; тяхното осъждане отдавна е готово, и тяхната погибел не дреме.3

  4 Защото, ако Бог не пощади съгрешилите ангели, но като ги сгромоляса в ада и свърза с вериги на мрака, предаде ги да бъдат пазени за съд,4

  5 и ако не пощади първия свят, но, когато нанесе потоп върху света на нечестивите, запази осмочленната челяд на Ноя, проповедника на правдата,5

  6 и ако градовете Содомски и Гоморски осъди на разорение и превърна на пепел, та ги постави за пример на бъдещите нечестивци,6

  7 а избави праведния Лот, който се измъчваше от разпътното поведение на беззаконниците7

  8 (защото тоя праведник, като живееше между тях, всекидневно измъчваше праведната си душа поради беззаконните дела, които гледаше и слушаше), -8

  9 то Господ знае, как да избавя благочестивите от напасти, а неправедниците да държи в мъки за съдния ден,9

10 а най-вече ония, които вървят подир плътта в нейните гнусни похоти, презират началниците, дръзки са, надменни и не се страхуват да хулят властта,10

11 когато и Ангелите, които са по-горни от тях по крепост и сила, не произнасят хулна присъда против тях пред Господа.11

12 А те, като безсловесни по природа животни, родени, за да бъдат ловени и изтребвани, хулейки това, що не разбират, в своето разтление ще погинат,

13 като получат заплата за неправда. Те смятат за наслада всекидневния разкош; те са сквернители и безсрамници, наслаждават се със своите измами, гощавайки се с вас;12

14 те имат очи пълни с прелюбодеяние и непрестанен грях, прелъстяват неукрепналите души; сърцето им навикнало на користолюбие: те са чеда на проклятие;13

15 те оставиха правия път и се заблудиха, като тръгнаха по стъпките на Восоровия син Валаама, който обикна неправедна заплата,14

16 но биде изобличен за беззаконието си: безсловесната подяремница проговори с човешки глас и възпря безумието на пророка.15

17 Те са безводни извори, облаци и мъгли, от буря разнасяни: за тях е запазен мракът на тъмнината вовеки.16

18 Защото, като говорят надути празни думи, прелъстят в плътски похоти и разпътство ония, които напълно са се отдръпнали от живеещите в заблуда.

19 Обещават им свобода, когато те сами са роби на развалата, защото от когото някой бъде победен, от него бива и поробен.17

20 Защото, след като са избягнали световните скверности чрез познаване Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, ако пак се заплетат в тях и бъдат победени, то за такива последното състояние бива по-лошо от първото.18

21 За тях би било по-добре, да не бяха познали пътя на правдата, отколкото, след като са го познали, да се върнат назад от предадената тям свята заповед.19

22 С тях се е случило, според истинската пословица: "псето се върна на своята бълвотина", и: "изкъпаната свиня - в тинната кал".20


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 13:1, Мат. 24:11, 1 Тим. 4:1

2 2 Тим. 4:3

3 Рим. 16:18

4 Иов 4:18, 1 Иоан 3:8, Иуд. 1:6

5 Бит. 7:7

6 Бит. 19:24

7 Бит. 19:5, 19:9

8 Иез. 9:4

9 Пс. 90:15, 1 Кор. 10:13

10 Иуд. 1:8

11 Иуд. 1:9

12 Рим. 16:18, Фил. 3:19

13 1 Тим. 6:10

14 Иуд. 1:11

15 Числ. 22:23-24

16 Иуд. 1:12

17 Иоан 8:34, Рим. 6:16

18 Мат. 12:45, Лук. 11:26

19 Иоан 15:22

20 Притч. 26:11

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава