Първото съборно послание на св. ап. Иоана Богослова - Глава  1

  1 Което е било отначало, което сме чули, което сме видели с очите си, което сме наблюдавали и което ръцете ни са попипали, за Словото на живота1

  2 (и животът се яви, и ние видяхме, и свидетелствуваме, и ви възвестяваме вечния живот, който беше у Отца и се яви нам),2

  3 което сме видели и чули, ви възвестяваме, за да имате и вие общение с нас; а нашето общение е с Отца и Неговия Син Иисуса Христа.3

  4 И това ви пишем, за да бъде радостта ви пълна.

  5 И благовестието, което чухме от Него и ви възвестяваме, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина.4

  6 Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, ние лъжем и не постъпваме по истината;5

  7 ако ли ходим в светлината, както и Той е в светлината, имаме общение един с други, и кръвта на Иисуса Христа, Неговия Син, ни очистя от всеки грях.6

  8 Ако кажем, че нямаме грях, себе си мамим, и истината не е в нас.7

  9 Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, за да ни прости греховете и ни очисти от всяка неправда.8

10 Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Го лъжец, и словото Му не е в нас.


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 1:2, 24:39, Иоан 1:1, 1:14

2 Иоан 1:1, 1:4

3 Иоан 15:10, 1 Кор. 1:9

4 Иоан 8:12

5 2 Кор. 6:14, Еф. 5:11

6 1 Петр. 1:19, Евр. 9:14, Откр. 1:5

7 3 Царств. 8:46, Притч. 20:9, Екл. 7:20

8 2 Царств. 12:13, Пс. 31:5, Притч. 28:13

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава