Първото съборно послание на св. ап. Иоана Богослова - Глава  2

  1 Чеда мои! Това ви пиша, за да не съгрешавате; и ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай Иисуса Христа Праведника:1

  2 и Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят.2

  3 По това узнаваме, че сме Го познали, ако пазим Неговите заповеди.

  4 Който казва: "познах Го", а заповедите Му не пази, той е лъжец, и истината не е в него;

  5 а който пази словото Му, в него наистина Божията любов е съвършена: по това узнаваме, че сме в Него.

  6 Който казва, че пребъдва в Него, длъжен е да постъпва тъй, както Той е постъпвал.3

  7 Възлюбени, пиша ви не нова заповед, а заповед стара, която имахте отначало. Старата заповед е словото, което чухте отначало.4

  8 Но все пак нова заповед ви пиша, - онова, що е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети.5

  9 Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той е още в тъмнината.6

10 Който обича брата си, той пребъдва в светлината, и в него няма съблазън.

11 А който мрази брата си, той се намира в тъмнината, и в тъмнината ходи, и не знае накъде отива, защото тъмнината е ослепила очите му.7

12 Пиша вам, чеда, защото ви са простени греховете заради Неговото име.8

13 Пиша вам, бащи, защото познахте Оногова, Който е отначало. Пиша вам, момци, защото победихте лукавия. Пиша вам, момчета, защото познахте Отца.9

14 Писах вам, бащи, защото познахте Оногова, Който е отначало; писах вам, момци, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.10

15 Не обичайте света, нито което е в света: ако някой обича света, той няма любовта на Отца.11

16 Защото всичко, що е в света - похотта на плътта, похотта на очите и гордостта житейска, не е от Отца, а от тоя свят.

17 И светът преминава, и неговите похоти, а който изпълнява волята Божия, пребъдва довека.12

18 Деца, последно време е. И както сте слушали, че иде антихрист, и сега са се появили вече много антихристи: от това и познаваме, че е последно време.13

19 Те излязоха от нас, но не бяха наши; защото, ако бяха били наши, щяха да останат с нас; но те излязоха, за да стане явно, че не са всички наши.14

20 И вие имате помазание от Светаго и знаете всичко.15

21 Не ви писах, че не знаете истината, а че я знаете, както и че никоя лъжа не иде от истината.

22 Кой е лъжец, ако не оня, който отрича, че Иисус е Христос? Той е антихрист, който отрича Отца и Сина.

23 Всякой, който отрича Сина, няма и Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.16

24 И тъй, каквото вие сте чули отначало, то и да пребъдва у вас; ако пребъде у вас което сте чули изпърво, и вие ще пребъдете в Сина и в Отца.

25 И това е обещанието, което Сам ни обеща - вечният живот.

26 Това ви писах поради ония, които ви прелъстяват.

27 И помазанието, което вие получихте от Него, пребъдва у вас, и нямате нужда да ви учи някой; но понеже самото това помазание ви учи на всичко и е истинско и нелъжовно, то пребъдвайте в него, според както ви е научило.17

28 И тъй, чеда, пребъдвайте в Него, та, когато се яви, да имаме дръзновение и да се не посрамим от Него, кога дойде.

29 Ако знаете, че Той е праведник, знайте и това, че всякой, който върши правда, е роден от Него.


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 8:34, 1 Тим. 2:5

2 Деян. 5:31, 1 Иоан 1:9, 4:10, Евр. 2:10

3 Иоан 13:15

4 Иоан 13:34

5 Иоан 1:9, Рим. 13:12

6 1 Кор. 13:2

7 Иоан 12:35

8 Деян. 4:12, 10:43

9 Лук. 10:18-19

10 Еф. 6:10

11 Мат. 6:24

12 Ис. 40:6, 40:8, 1 Кор. 7:31

13 Лук. 21:8

14 Деян. 20:30

15 Мат. 11:25, 2 Кор. 1:21

16 Марк. 8:38, Иоан 8:19

17 Иоан 14:26, 1 Иоан 2:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава