Първото съборно послание на св. ап. Иоана Богослова - Глава  3

  1 Вижте, каква любов ни е дал Отец - да се наречем чеда Божии и сме. Затова светът не ни знае, защото Него не позна.1

  2 Възлюбени, сега сме чеда Божии; но още не е станало явно, какво ще бъдем. Знаем само, че, кога стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще Го видим както си е.2

  3 И всякой, който има тая надежда на Него, очиства себе си, както е Той чист.3

  4 Всякой, който прави грях, прави и беззаконие; и грехът е беззаконие.4

  5 И знаете, че Той се яви, за да вземе греховете ни, и грях в Него няма.5

  6 Всякой, който пребъдва в Него, не съгрешава; всякой, който съгрешава, не Го е видял, нито Го е познал.

  7 Чеда, никой да ви не прелъстява! Който върши правда, праведен е, както Той е праведен.6

  8 Който прави грях, от дявола е, защото открай време дяволът съгрешава. Затова се и яви Син Божий, за да разруши делата на дявола.7

  9 Всякой, който е роден от Бога, грях не прави, защото семето Му пребъдва в него; и не може да греши, защото е роден от Бога.8

10 Чедата Божии и чедата дяволови се познават тъй: всякой, който не върши правда, не е от Бога, също и който не обича брата си.

11 Защото такова е благовестието, което чухте изпърво, - да любим един другиго,9

12 не както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. А защо го уби? Затова, че неговите дела бяха лоши, а братовите му - праведни.10

13 Недейте се чуди, братя мои, ако светът ви мрази.11

14 Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята; който не обича брата си, пребъдва в смърт.12

15 Всякой, който мрази брата си, е човекоубиец; и знаете, че никой човекоубиец няма вечен живот, който да пребъдва в него.

16 Любовта познахме по това, че Той положи за нас душата Си: и ние сме длъжни да полагаме душите си за братята.13

17 А който има световните блага, пък като види брата си в немотия, затвори от него сърцето си, - как пребъдва в такъв Божията любов?14

18 Чеда мои, нека любим не с думи или с език, а с дела и истина!

19 И по това познаваме, че сме от истината, и пред Него ще успокояваме сърцата си;15

20 защото, ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко.

21 Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение пред Бога,16

22 и, каквото просим, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим което е благоугодно пред Него.17

23 А заповедта Му е тая, да вярваме в името на Неговия Син Иисуса Христа и да любим един други, както ни е дал заповед.18

24 И който пази заповедите Му, пребъдва в Него, и Той - в него. А че Той пребъдва в нас, узнаваме по духа, който ни е дал.19


Предишна глава Следваща глава


1 Иоан 1:12

2 Мат. 5:8, 1 Кор. 13:12

3 2 Кор. 7:1

4 1 Иоан 5:17

5 Ис. 53:4, 53:9, 1 Петр. 2:22

6 Иез. 18:9

7 Иоан 8:44

8 1 Петр. 1:23, 1 Иоан 5:18

9 Иоан 13:34, 15:12, 1 Иоан 4:21

10 Бит. 4:8, Мат. 23:35, Евр. 11:4

11 Иоан 15:18

12 Лев. 19:17, Еф. 2:5

13 Иоан 15:13, Рим. 5:8, Еф. 5:2

14 Втор. 15:8, Лук. 3:11, Иак. 2:15

15 Иоан 18:37

16 1 Иоан 2:28, Евр. 10:22

17 Мат. 21:22, Иоан 15:7, 1 Иоан 5:14

18 Иоан 6:29, 13:34, 17:3

19 Иоан 14:23

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава