Първото съборно послание на св. ап. Иоана Богослова - Глава  5

  1 Всякой, който вярва, че Иисус е Христос, от Бога е роден, и всякой, който люби Родилия, люби и Родения от Него.1

  2 По това познаваме, че любим чедата Божии, като любим Бога и пазим Неговите заповеди.

  3 Защото любовта към Бога се състои в това: да пазим заповедите Му. И Неговите заповеди не са тежки.2

  4 Защото всякой, който е роден от Бога, побеждава света; и тази е победата, която победи света - нашата вяра.3

  5 Кой побеждава света, ако не онзи, който вярва, че Иисус е Син Божий?4

  6 Този е Иисус Христос, Който дойде чрез вода и кръв (и чрез Духа) - не само чрез вода, а чрез вода и кръв; и Духът е, Който свидетелствува, понеже Духът е истина.5

  7 Защото Трима са, Които свидетелствуват на небето: Отец, Слово и Светий Дух; и Тия Тримата са Едно.6

  8 И три са, които свидетелствуват на земята: духът, водата и кръвта; и трите за едно свидетелствуват.7

  9 Ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо, защото това е свидетелството Божие, с което Бог свидетелствува за Своя Син.8

10 Който вярва в Сина Божий, има свидетелството в себе си; който не вярва в Бога, прави Го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което е свидетелствувал Бог за Своя Син.9

11 А свидетелството е това, че Бог ни е дарувал живот вечен; и тоя живот е в Неговия Син.

12 Който има Сина Божий, има тоя живот; който няма Сина Божий, няма тоя живот.10

13 Това писах до вас, вярващите в името на Сина Божий, за да знаете, че имате живот вечен, и да вярвате в името на Сина Божий.11

14 И дръзновението, що имаме пред Него, е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, слуша ни;12

15 и ако знаем, че ни слуша за каквото бихме просили, знаем и че получаваме, каквото сме просили от Него.

16 Ако някой види брата си да съгрешава с грях не за смърт, нека се моли, и Бог ще даде живот нему, - сиреч, на оногова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт: не за него, казвам, да се моли.13

17 Всяка неправда е грях, но има грях не за смърт.14

18 Знаем, че всеки, роден от Бога, не греши; но роденият от Бога пази себе си, и лукавият го не докосва.15

19 Знаем, че ние сме от Бога, и че цял свят лежи в злото.

20 Знаем също, че Син Божий дойде и ни даде светлина и разум, да познаем истиннаго Бога; и ние пребъдваме в истиннаго Бога - Неговия Син Иисуса Христа. Той е истински Бог и живот вечен.

21 Чеда, пазете себе си от идолите. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Иоан 4:15

2 Мат. 11:30

3 Иоан 16:33, 1 Кор. 15:57

4 1 Иоан 4:4

5 Иоан 19:34

6 Мат. 3:16-17, 28:19

7 Иоан 1:33

8 Мат. 3:17, Иоан 8:18

9 Иоан 3:33

10 Иоан 3:36

11 Иоан 20:31

12 Иер. 29:12-13, 1 Иоан 3:21-22

13 Числ. 15:13, 1 Царств. 2:25, Иер. 7:16, 15:1, Мат. 12:31, Лук. 12:10

14 1 Иоан 3:4

15 1 Иоан 3:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава