Книга Иисус Навин - Глава  12

  1 Ето царете на оная земя, които синовете Израилеви поразиха и чиято земя те взеха в наследство отвъд Иордан към изгрев-слънце, от поток Арнон до планина Ермон, и цялата равнина на изток:1

  2 Сихон, аморейският цар, който живееше в Есевон и владееше от Ароер, що е при бреговете на поток Арнон, към средата на потока, половината Галаад, до поток Иавок, предел на амонитци,2

  3 и равнината дори до самото Хинеретско море на изток и до морето на равнината, Солено море, на изток по пътя за Бет-Иешимот, и на юг - местата при полите на Фасга;3

  4 съпределният нему васански цар Ог, последният от рефаимци, който живееше в Астарот и в Едрея,4

  5 и владееше планина Ермон и Салха, и цял Васан, до Гесурската и Маахската граница, и половината Галаад, до границата на есевонския цар Сихона.5

  6 Моисей, раб Господен, и синовете Израилеви ги убиха; и даде я Моисей, раб Господен, в наследство на коляното Рувимово и Гадово и на полуколяното Манасиево.6

  7 И ето царете на земята (Аморейска), които порази Иисус и синовете Израилеви отсам Иордан на запад, от Ваал-Гад в Ливанската долина до планина Халак, която се простира към Сеир, и чиято земя Иисус даде в наследство на колената Израилеви според разделението им,7

  8 по планината, по низините, по равнината, по местата, що са покрай планините, в пустинята, и на юг, дето живеят хетейци, аморейци, хананейци, ферезейци, евейци и иевусейци:

  9 цар иерихонски, цар на Гай, що е близо до Ветил,8

10 цар иерусалимски, цар хевронски,9

11 цар иармутски, цар лахиски,10

12 цар еглонски, цар газерски,11

13 цар давирски, цар гадерски,12

14 цар на Хорма, цар арадски,

15 цар на Ливна, цар одоламски,

16 цар на Макед, цар Ветилски,13

17 цар тапуахски, цар хеферски,14

18 цар афекски, цар шаронски,

19 цар мадонски, цар асорски,

20 цар на Шимрон-Мерон, цар ахсавски,15

21 цар таанахски, цар мегидонски,

22 цар кедески, цар на Иокнеам при Кармил,

23 цар на Дор при Нафат-Дор, цар на Гоим в Галгал,

24 цар на Тирца. Всички: трийсет и един царе.


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 21:13

2 Числ. 21:24, Ис. 16:2, Бит. 32:22

3 Числ. 33:49, 24:11, Бит. 14:3

4 Иис. Нав. 13:12, Втор. 1:4

5 Втор. 3:13, 1 Царств. 27:8

6 Числ. 21:24, 32:33

7 Иис. Нав. 10:40

8 Иис. Нав. 6:1, 8:29

9 Иис. Нав. 10:1

10 Иис. Нав. 10:3

11 Иис. Нав. 10:33

12 Иис. Нав. 10:39

13 Иис. Нав. 10:28

14 3 Царств. 4:10

15 Иис. Нав. 11:1

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава