Книга Иисус Навин - Глава  13

  1 Когато Иисус остаря и беше в напреднали години, Господ му каза: ти остаря и си вече в напреднали години, а остава още твърде много земя да се завладява.

  2 Остава тая земя: всички филистимски окръзи и цялата Гесурска (и Хананейска) земя.

  3 От Сихор, който е пред Египет, до границите на Екрон на север, смятат се за ханаански петима филистимски владелци: газският, азотският, аскалонският, гетският, екронският и авейският;1

  4 на юг пък цялата Ханаанска земя от Меара Сидонска до Афек, до Аморейските граници,

  5 тъй също земята (Филистимска) Гевла и цял Ливан към изгрев-слънце от Ваал-Гад, що е при планина Ермон, до входа в Емат.2

  6 Всички планински жители от Ливан до Мисрефот-Маим, всички сидонци Аз ще изгоня пред синовете Израилеви. Раздели я като дял на Израиля, както ти заповядах;3

  7 раздели тая земя като дял на деветте колена и на полуколяното Манасиево (от Иордан до голямото море на запад тям я дай: голямото море ще бъде граница).

  8 А коляното Рувимово и Гадово с другото полуколяно Манасиево, получиха своя дял от Моисея отвъд Иордан, към изгрев-слънце, както им бе дал Моисей, раб Господен,4

  9 от Ароер, който е до брега на поток Арнон, и града, който е всред потока, и цялата равнина Медева до Дивон;5

10 тъй също всички градове на аморейския цар Сихона, който царуваше в Есевон до Амонитските граници,

11 също и Галаад и Гесурската и Маахската област, и цяла планина Ермон и цял Васан до Салха,

12 цялото царство на Ога Васански, който царуваше в Ащарот и в Едрея. Той едничък оставаше от рефаимци, които Моисей разби и прогони.6

13 Но Израилевите синове не изгониха жителите на Гесур и Мааха (и хананейци), и гесурци и маахци живеят всред Израиля и доднес.

14 Само на Левиевото коляно не даде дял: жертвите на Господа, Бога Израилев, са негов дял, както му бе казал Господ; (ето границите, които направи Моисей на синовете Израилеви според племената им в Моавските равнини отвъд Иордан, срещу Иерихон:)7

15 на коляното Рувимови синове според племената им Моисей даде дял:

16 тяхна граница беше Ароер, що е до брега на поток Арнон, и градът, който е всред потока, и цялата равнина при Медева,8

17 Есевон и всичките му градове в равнината, Дивон, Вамот-Ваал и Бет-Ваал-Меон,9

18 Иааца, Кедемот и Мефаат.

19 Кириатаим, Сивма и Церет-Шахар на планина Емек,10

20 Бет-Фехор и местата при полите на Фасга и Бет-Иешемот,

21 всички градове в равнината и цялото царство на аморейския цар Сихона, който царуваше в Есевон, и когото уби Моисей, както и мадиамските воеводи Евия и Рехема, и Цури, Хура и Рева, Сихонови князе, които живееха в (оная) земя;11

22 също и предсказвача Валаама, Веоров син, убиха с меч Израилевите синове между убитите от тях.

23 Границата на Рувимовите синове беше Иордан. Това беше делът на Рувимовите синове според племената им, - градовете и селата им.

24 Моисей даде дял и на Гадовото коляно, на Гадовите синове, според племената им:

25 тяхна граница беше Иазер и всички галаадски градове и половината от земята на Амоновите синове до Ароер, що е пред Рава,12

26 и земите от Есевон до Рамат-Мицфа и Ветоним и от Маханаим до границите Давирски,13

27 и в долина Бет-Харам, Бет-Нимра, Сокхот и Цафон, остатък от царството на есевонския цар Сихона; негова граница беше Иордан до Хинеретското море отвъд Иордан, към изток.14

28 Това беше делът на Гадовите синове според племената им, - градовете и селата им.

29 Моисей даде дял и на полуколяното Манасиево, който стана собственост на полуколяното Манасиеви синове, според племената им;

30 тяхна граница беше: от Маханаим цял Васан, цялото царство на васанския цар Ога и всички селища Иаирови във Васан - шейсет града;15

31 а половината от Галаад, и Астарот, и Едрея, царствени градове на Ога Васански, (бяха дадени) на синовете на Махира, Манасиев син, на половината Махирови синове, според племената им.

32 Това даде Моисей за дял в Моавските равнини отвъд Иордан, срещу Иерихон към изток.

33 А на Левиевото коляно Моисей дял не даде: Сам Господ, Бог Израилев, е техен дял, както Той им бе говорил.16


Предишна глава Следваща глава


1 Иер. 2:18

2 3 Царств. 5:18, Пс. 82:8

3 Пс. 77:55

4 Числ. 32:33, Иис. Нав. 22:4

5 Втор. 2:36, Иис. Нав. 12:2

6 Бит. 14:15, Числ. 21:33

7 Числ. 18:20, Втор. 10:9, 18:2, Иез. 44:28, Евр. 7:5

8 2 Царств. 24:5, Ис. 15:2

9 Ис. 15:2

10 Ис. 16:8

11 Числ. 31:8

12 Съд. 5:17, 2 Царств. 11:1

13 2 Царств. 2:8, Иис. Нав. 10:38

14 Ис. 15:6

15 Числ. 32:41

16 Числ. 18:20

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава