Книга Иисус Навин - Глава  15

  1 На коляното Иудини синове, според племената им, се падна такова жребие: за граница с Идумея служеше пустиня Син, на юг, до края на Теман;1

  2 тяхна южна граница беше краят на Солено море от залива, който се простира на юг;2

  3 на юг тя върви към Акравимско бърдо, преминава Цин, възлиза от юг към Кадес-Варни, преминава Хецрон и като възлиза до Адар, (върви на запад от Кадес) и завива към Каркай,3

  4 сетне преминава Ацмон, върви към Египетския поток, тъй че краят на тая граница е морето. Това е южната им граница.4

  5 Границата на изток - (цялото) Солено море, до устието на Иордан; а границата на север се почва от залива на морето, от устието на Иордан;

  6 оттука границата възлиза към Бет-Хогла, преминава на север към Бет-Арава и върви нагоре до камъка на Рувимовия син Бохана;5

  7 после границата възлиза към Давир от долина Ахор и на север завива към Галгал, който е срещу бърдо Адумим, на юг от потока; оттука границата преминава към водите на Ен-Шемеш и се свършва при Ен-Рогел;

  8 оттука границата върви нагоре към долината на Еномовия син, на юг от Иевус, който е Иерусалим; и границата възлиза по върха на планината, що е на запад срещу Еномова долина, в края на Рефаимска долина към север;6

  9 от върха на планината границата завива към извора на водите Нефтоах и върви към градовете на планина Ефрон; и границата завива към Ваал, който е Кириат-Иарим;

10 сетне границата завива от Ваал към морето (и върви) към планина Сеир, върви на север от планина Иеарим, която е Кесалон, слиза към Ветсамис и преминава през Тимна;7

11 оттука границата върви на север от Екрон; границата завива към Шикарон, преминава през планината на (земя) Ваал и стига до Иавнеил; и границата се завършва при морето. Западна граница е голямото море.

12 Това са околовръстните граници на Иудините синове с племената им.

13 И на Иефониевия син Халева (Иисус) даде една част между Иудините синове, както Господ бе заповядал Иисусу; (и даде му Иисус) Кириат-Арба, т.е. града на Арба, баща Енаков; това е град Хеврон.8

14 (Иефониевият син) Халев изгони оттам тримата Енакови синове: Шешая, Ахимана и Талмая, Енакови деца.9

15 Оттам (Халев) отиде против жителите на Давир (по-преди Давир се наричаше Кириат-Сефер).

16 И каза Халев: който порази Кириат-Сефер и го превземе, ще му дам дъщеря си Ахса за жена.10

17 И превзе го Хотониил, (малкият) син на Кеназа, брат Халевов, и той му даде дъщеря си Ахса за жена.

18 Когато тя да замине, подучиха я да поиска от баща си земя, и тя слезе от осела. Халев я попита: какво искаш?

19 Тя отговори: дай ми благословия; ти ми даде южна земя, дай ми и водни извори. И той й даде горните извори и долните извори.11

20 Ето делът на коляното Иудини синове, според племената им.

21 Откъм края на коляното Иудини синове градове, съседни с Идумея, на юг бяха: Кавцеил, Едер и Иагур,12

22 Кина, Димона, Адада,

23 Кедес, Асор и Итнан,

24 Зиф, Телем и Валот,

25 Хацор-Хадата, Кириат, Хецрон, иначе Хацор,13

26 Амам, Шема и Молада,

27 Хацар-Гада, Хешмон и Вет-Палет,

28 Хацар-Шуал, Вирсавия и Винотея, (и селата им и околините им),

29 Ваала, Иим и Ацем,

30 Елтолад, Кесил и Хорма,

31 Циклаг, Мадмана и Сансана,

32 Леваот, Шелихим, Аин и Римон: всичко двайсет и девет града със селата им.14

33 В низините: Ещаол, Цора и Ашна,15

34 Заноах, Ен-Ганим, Тапуах и Хаенам,

35 Иармут, Одолам, (Немра,) Сохо и Азека,16

36 Шаараим, Адитаим, Гедера или Гедеротаим; четиринайсет града със селата им.

37 Ценан, Хадаша, Мигдал, Гад,

38 Дилеан, Мицфе и Иоктеил,

39 Лахис, Воцкат и Еглон,17

40 Хабон, Лахмас и Хитлис,

41 Гедерот, Бет-Дагон, Наема и Макед; шестнайсет града със селата им.

42 Ливна, Етер и Ашан,18

43 Ивтах, Ашна и Нецив,

44 Кеила, Ахзив и Мареша (и Едом): девет града със селата им.19

45 Екрон с подчинените нему градове и селата му,20

46 и от Екрон към морето всичко, що се намира около Азот, със селата им.

47 Азот, подчинените нему градове и селата му, Газа, подчинените ней градове и селата й, до самия Египетски поток и до голямото море, което е предел.21

48 По планините: Шамир, Иатир и Сохо,

49 Дана, Кириат-Сана, иначе Давир,

50 Анат, Ещемо и Аним,

51 Гошен, Холон и Гило: единайсет града със селата им.22

52 Арав, Дума и Ешан,

53 Ианум, Бет-Тапуах и Афека,

54 Хумта, Кириат-Арба, иначе Хеврон, и Цихор: девет града със селата им.

55 Маон, Кармил, Зиф и Юта,23

56 Изреел, Иокдам и Заноах,

57 Каин, Гива и Тимна: десет града със селата им.

58 Халхул, Бет-Цур и Гедор,

59 Маарат, Бет-Анот и Елтекон: шест града със селата им (Теко, Ефрата, иначе Витлеем, Фагор, Етам, Кулон, Татами, Сорес, Карем, Галим, Ветир и Манохо: единайсет града със селата им).

60 Кириат-Ваал, иначе Кириат-Иарим, и Арава: два града със селата (и околините).24

61 В пустинята: Бет-Арава, Мидин и Секаха,

62 Нившан, Ир-Мелах и Ен-Геди: шест града със селата им.25

63 Но Иудините синове не можаха да изгонят иевусейци, жители на Иерусалим, и затова иевусейци живеят със синовете на Иуда в Иерусалим дори доднес.26


Предишна глава Следваща глава


1 Числ. 34:3

2 Иис. Нав. 18:19

3 Бит. 14:7, Числ. 34:4

4 Числ. 34:5

5 Иис. Нав. 18:17

6 Неем. 11:4, Иис. Нав. 18:14-15

7 Иис. Нав. 21:16, 1 Царств. 6:12, 4 Царств. 14:11

8 Иис. Нав. 14:13

9 Съд. 1:10

10 1 Царств. 18:25, Съд. 1:12-13

11 Бит. 33:11

12 Неем. 11:25

13 2 Царств. 13:23

14 Зах. 14:10, Иис. Нав. 19:6-7

15 Иис. Нав. 19:41

16 Мих. 1:15

17 Иис. Нав. 10:32, 4 Царств. 14:19

18 Иис. Нав. 10:29

19 Иис. Нав. 19:29, 2 Парал. 14:9

20 4 Царств. 1:2

21 Числ. 34:6

22 Иис. Нав. 10:41

23 1 Царств. 23:25

24 Иис. Нав. 18:14

25 2 Парал. 20:2

26 Съд. 1:8, 2 Царств. 5:6

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава