Предишна глава За преводаСледваща глава
audio
 

Книга Иисус Навин - Глава  16

Книга Иисус Навин - Глава  16

  1 После се падна жребието на Иосифовите синове: от Иордан при Иерихон, към Иерихонските води на изток, пустинята, която се простира от Иерихон към Ветилската планина;

  2 от Ветил границата върви към Луз и преминава към предела Архи до Атарот,1

  3 спуска се към морето, към границата на Иафлет, до границата на долни Бет-Орон и до Газер и се свършва при морето.2

  4 Това получиха за дял Иосифовите синове Манасия и Ефрем.3

  5 Границата на Ефремовите синове според племената им беше тая: откъм изток граница на техния дял беше Атарот-Адар до горни Бет-Орон (и Газара);4

  6 после границата върви към морето на север от Михметат, завива на изток към Таанат-Силом и го минава източно до Ианох;

  7 от Ианох, като слиза към Атарот и Наарат, допира до Иерихон и стига до Иордан;

  8 от Тапуах границата върви към морето, към поток Кана, и се свършва при морето. Това е делът на коляното Ефремови синове, според племената им.

  9 Имаше отделени градове за Ефремовите синове и в дяла на Манасиевите синове, - и всички тия градове бяха със селата си.5

10 Но (Ефремовци) не изгониха хананейците, които живееха в Газер; затова хананейци живеят между Ефремовци доднес и им плащат данък. (Най-сетне дойде египетският цар-фараон, превзе града, и с огън го изгори, а хананейци и ферезейци и жителите на Газер бидоха избити, и фараонът го даде вено на дъщеря си.)6

Предишна глава Следваща глава

1 Бит. 28:19

2 1 Парал. 6:67-68

3 Бит. 48:5

4 Числ. 26:35

5 Иис. Нав. 17:9

6 Иис. Нав. 13:13, Съд. 1:29

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава