Книга Иисус Навин - Глава  19

  1 Второто жребие излезе за Симеона, за коляното Симеонови синове, според племената им; и делът им беше всред дела на Иудините синове.1

  2 В дела им бяха: Вирсавия или Шева, Молада,2

  3 Хасар-Шуал, Вала и Ацем,3

  4 Елтолад, Ветул и Хорма,4

  5 Циклаг, Бет-Маркавот и Хацар-Суса,

  6 Бет-Леваот и Шарухен: тринайсет града със селата им;

  7 Аин, Римон, Етер и Ашан: четири града със селата им,

  8 и всички села около тия градове дори до Ваалат-Беер, или до южна Рама. Това е делът на коляното Симеонови синове, според племената им.5

  9 От дела на Иудините синове бе отделено наследство (за коляното) на Симеоновите синове. Понеже делът на Иудините синове беше твърде голям за тях, то Симеоновите синове получиха наследство всред техния дял.

10 Третото жребие се падна на Завулоновите синове, според племената им и границата на техния дял се простираше до Сарид;6

11 границата им възлиза към морето и Марала и се допира до Дабешет и се допира до потока, който е пред Иокнеам;7

12 от Сарид отива назад към изток, дето слънце изгрява, до границата на Кислот-Тавор; оттук отива към Даврат и възлиза към Иафия;

13 оттам минава на изток в Гет-Хефер, в Иту-Кацин, и отива към Римон, Митоар и Нея;8

14 от север границата завива към Ханатон и се свършва с долина Ифтах-Ел;

15 по-нататък обхваща: Катаф, Нахалал, Шимрон, Идеала и Витлеем: дванайсет града със селата им.9

16 Това е делът на Завулоновите синове, според племената им; това са градовете и селата им.

17 Четвъртото жребие излезе за Исахара, за Исахаровите синове, според племената им;

18 тяхна граница беше: Изреел, Кесулот и Сунем,10

19 Хафараим, Шион и Анахарат,

20 Равит, Кишион и Авец,

21 Ремет, Ен-Ганим, Ен-Хада и Бет-Пацец;

22 границата се допира до Тавор, Шахацима и Ветсамис, и се свършва при Иордан: шестнайсет града със селата им.

23 Това е делът на коляното Исахарови синове, според племената им; това са градовете и селата им.

24 Петото жребие излезе за коляното Асирови синове, според племената им;

25 тяхна граница бяха: Хелкат, Хали, Ветен и Ахсаф,

26 Аламелех, Амад и Мишал; границата се допира до Кармил откъм запад и до Шихор-Ливнат;11

27 после отива назад към изгрев-слънце във Вет-Дагон, допира се до Завулон и до долина Ифтах-Ел от север (влиза в пределите на Асата) в Бет-Емек и Нейел, и отива при Кавул, отляво;12

28 по-нататък обхваща: Еврон, Рехов, Хамон и Кана, до великий Сидон;13

29 после границата се връща към Рама до укрепения град Тир, завива към Хоса, и се свършва при морето, в градец Ахзив;

30 по-нататък обхваща: Ума, Афек и Рехов: двайсет и два града със селата им.

31 Това е делът на коляното Асирови синове, според племената им; това са градовете и селата им.

32 Шесто жребие излезе за Нефталимовци, за синовете на Нефталима, според племената им;

33 границата им върви от Хелев (и) от дъбравата, що е в Цананим, към Адами-Некев и Иавнеил, до Лакум, и се свършва при Иордан;14

34 оттук границата завива на запад към Азнот-Тавор и оттам отива към Хукок, и се допира до Завулон от юг, допира се и до Асир, от запад, и до Иуда при Иордан, откъм изгрев-слънце.15

35 Укрепени градове бяха: Цидим, Цер, Хамат, Ракат и Хинерет,16

36 Адама, Рама и Асор,

37 Кедес, Едрея и Ен-Хацор.

38 Иреон, Мигдал-Ел, Хорем, Бет-Анат и Ветсамис: деветнайсет града със селата им.

39 Това е делът на коляното Нефталимови синове, според племената им; това са градовете и селата им.

40 За коляното Данови синове, според племената им, излезе седмо жребие:17

41 граница на техния дял бяха: Цора, Ещаол и Ир-Шемеш,18

42 Шалавин, Айалон и Итла,

43 Елон, Тимната и Екрон,19

44 Елтеке, Гиветон и Ваалат,20

45 Ихуд, Бене-Верак и Гад-Римон,

46 Ме-Иаркон и Ракон с граница близо до Иопия. И делът на Дановите синове излезе малък за тях.21

47 Тогава Дановите синове подигнаха война против Ласем, превзеха го и го поразиха с меч, завладяха го и се поселиха в него, и Ласем нарекоха Дан, по името на баща си Дана. (Аморейци оставаха да живеят в Елом и Саламин, но ръката Ефремова ги надви, и те станаха негови данници.)22

48 Това е делът на коляното Данови синове, според племената им: това са градовете и селата им. (Дановите синове не изтребиха аморейци, които ги бяха стеснили в планината, и аморейци не им даваха да слизат в долината и отнеха им техния дял.)

49 След като свършиха дележа на земята, според границите й, синовете Израилеви дадоха между тях си дял на Иисуса, син Навинов:23

50 по заповед Господня дадоха му град Тамнат-Сараи, който той искаше, на Ефремова планина; и той си съгради град и живееше в него.24

51 Това са дяловете, които свещеник Елеазар, Иисус, син Навинов, и отценачалниците поделиха между колената на синовете Израилеви, по жребие, в Силом, пред лицето Господне, при входа на скинията на събранието. И свършиха с дележа на земята.


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 33:6, Бит. 49:7

2 1 Парал. 4:28

3 1 Парал. 4:29

4 Втор. 1:44

5 1 Парал. 4:33

6 Мат. 4:13

7 Съд. 4:7

8 4 Царств. 14:25

9 Съд. 17:7

10 1 Царств. 29:1, 2 Царств. 2:9, 3 Царств. 18:45

11 3 Царств. 18:19

12 3 Царств. 9:13

13 Бит. 10:19, Иис. Нав. 11:8

14 Мат. 4:13

15 Втор. 33:23

16 Числ. 13:22, 3 Царств. 8:65

17 Съд. 18:1

18 Иис. Нав. 15:33

19 3 Царств. 4:9

20 3 Царств. 15:27

21 Иоан 1:3, Деян. 9:36

22 Втор. 33:22, Съд. 18:7

23 Числ. 14:6

24 Иис. Нав. 14:6, 24:30, Съд. 2:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава