Книга Иисус Навин - Глава  23

  1 Подир много време, откак Господ (Бог) успокои Израиля от всичките му околни врагове, Иисус остаря, стигна напреднала възраст.1

  2 И свика Иисус всички (синове) Израилеви, старейшините им, началниците им, съдиите им и надзорниците им и им каза: аз остарях, съм в напреднала възраст.2

  3 Вие видяхте всичко, което Господ, Бог ваш, направи пред лицето ви с всички тия народи, понеже Господ, Бог ваш, Сам се сражава за вас.3

  4 Ето, поделих ви по жребие тия останали народи за дялове на колената ви, всички народи, които изтребих от Иордан до голямото море, към залез-слънце.

  5 Сам Господ, Бог ваш, ще ги прогони от вас (докле не загинат; и ще напрати върху им диви зверове, докле изтреби тях и царете им от лицето ви); ще ги изтреби пред вас, за да получите в наследство земята им, както Господ, Бог ваш, ви е говорил.4

  6 Затова залягайте най-точно да пазите и изпълнявате всичко написано в книгата на Моисеевия закон, без да се отклонявате от него ни надясно, ни наляво.5

  7 Не се сношавайте с народите, които останаха между вас, не поменувайте имената на техните богове, не се кълнете (в тях), не им служете и не им се покланяйте,6

  8 а се привържете към Господа, вашия Бог, както правихте доднес.

  9 Господ прогони от вас големи и силни народи, и никой не устоя пред вас доднес;7

10 един от вас прогони хиляда, понеже Сам Господ, Бог ваш, се бие за вас, както бе ви говорил.8

11 Затова всякак се старайте да обичате Господа, вашия Бог.9

12 Ако ли пък се отвърнете и пристанете към остатъците от тия народи, които останаха между вас, и се сродите с тях и ходите при тях, и те при вас,10

13 знайте, че Господ, Бог ваш, няма вече да прогонва от вас тия народи, но те ще бъдат за вас примка и мрежа, бич за ребрата ви и трън за очите ви, докле бъдете изтребени от тая добра земя, която Господ, Бог ваш, ви даде.11

14 Ето, сега аз заминавам, накъдето цял свят отива. А вие съзнавате от всичкото си сърце и от всичката си душа, че не биде напразно ни една дума от всичките добри думи, които говори за вас Господ, Бог ваш: всичко се сбъдна за вас, ни една дума не остана неизпълнена.12

15 Но както се сбъдна над вас всяка добра дума, която ви говори Господ, Бог ваш, тъй Господ ще изпълни над вас всяка зла дума, докле ви изтреби от тая добра земя, която ви даде Господ, Бог ваш.

16 Ако престъпите завета на Господа, вашия Бог, който Той сключи с вас, и отидете да служите на други богове и им се покланяте, то гневът Господен ще пламне върху ви, и скоро ще изчезнете от тая добра земя, която ви даде (Господ).13


Предишна глава Следваща глава


1 Иис. Нав. 21:44, 22:4

2 Иис. Нав. 24:1

3 Втор. 9:5

4 Изх. 14:14, Втор. 6:19

5 Втор. 5:32

6 Изх. 23:13, Пс. 15:4, Иер. 5:7

7 Лев. 26:7

8 Лев. 26:8, Съд. 3:31

9 Втор. 4:15

10 Втор. 7:3, Неем. 10:30

11 Съд. 2:3, Числ. 33:55, Втор. 7:4

12 3 Царств. 2:2, Иис. Нав. 21:45, 1 Царств. 3:19

13 Лев. 26:14, 3 Царств. 9:6-7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава