Книга Иисус Навин - Глава  24

  1 Тогава Иисус събра всички колена Израилеви в Сихем и свика старейшините на Израиля и началниците му, съдиите му и надзорниците му, и предстанаха пред (Господа) Бога.1

  2 И рече Иисус на целия народ: тъй говори Господ, Бог Израилев: "вашите отци, Тара, баща Авраамов и баща Нахоров, в старо време живееха отвъд реката и служеха на други богове.2

  3 Но Аз взех отца ви Авраама изотвъд реката, водих го по цялата Ханаанска земя, и размножих семето му и му дадох Исаака.3

  4 На Исаака дадох Иакова и Исава. На Исава дадох в наследство планина Сеир; а Иаков и синовете му преминаха в Египет (и станаха там голям, силен и многоброен народ, и египтяни почнаха да ги притесняват).4

  5 Тогава изпратих Моисея и Аарона и поразих Египет с язви, които му причиних, и после ви изведох.5

  6 Изведох бащите ви от Египет, и вие дойдохте при Червено море. Тогава египтяни се спуснаха подир бащите ви с колесници и конници до Червено море;6

  7 но те викнаха към Господа, и Той тури (облак и) тъмнина между вас и египтяни и повдигна върху тях морето, което ги и покри. Очите ви видяха, какво направих Аз в Египет. След това дълго време прекарахте в пустинята.

  8 И ви доведох в земята на аморейци, които живееха отвъд Иордан; те се удариха с вас, но Аз ги предадох в ръцете ви, и вие получихте за наследство земята им; Аз ги изтребих пред вас.7

  9 Подигна се Валак, син Сепфоров, моавски цар, и отиде с войска против Израиля, и прати та повика Веоровия син Валаама, за да ви прокълне;8

10 но Аз не исках да слушам Валаама, - и той ви благослови, и Аз ви избавих от ръцете му.

11 Вие преминахте Иордан и дойдохте при Иерихон. И почнаха да воюват с вас жителите на Иерихон, аморейци и ферезейци, хананейци и хетейци, гергесейци, евейци и иевусейци, но Аз ги предадох в ръцете ви.9

12 Аз пратих пред вас стършели, които изгониха от вас двамата аморейски царе; не с твоя меч и не с твоя лък бе направено това.10

13 И дадох ви земя, над която вие не сте се трудили, и градове, които не сте градили, и вие живеете в тях; от лозята и маслинените градини, които не сте садили, ядете плодове."11

14 И тъй, бойте се от Господа и Му служете с чистота и искреност; отхвърлете боговете, на които са служили бащите ви отвъд реката и в Египет, а служете Господу.12

15 Ако пък не ви е угодно да служите Господу, изберете си сега, кому да служите: на боговете ли, на които са служили бащите ви, когато бяха отвъд реката, или на боговете на аморейци, в чиято земя живеете; пък аз и домът ми ще служим Господу (понеже Той е свет).13

16 Отговори народът и каза: не, не може да бъде да оставим Господа и да почнем да служим на други богове!

17 Защото Господ е Бог наш; Той изведе нас и бащите ни от Египетската земя, от дома на робството, и прави пред очите ни големи личби и ни пази по целия път, по който вървяхме, и сред всички народи, през които минавахме.

18 Господ прогони от нас всички народи и аморейците, които живееха в тая земя. Затова и ние ще служим Господу, понеже Той е Бог наш.

19 Иисус каза на народа: не ще можете служи Господу (Богу), защото Той е свет Бог, Бог ревнител; Той няма да претърпи беззаконието ви и греховете ви.14

20 Ако оставите Господа и служите на чужди богове, Той ще напрати върху вас зло и ще ви изтреби, след като ви е правил добро.15

21 И народът отговори на Иисуса: не, ние ще служим Господу.

22 Иисус каза на народа: свидетели ли сте вие за себе си, че си избрахте Господа - да Му служите? Те отговориха: свидетели сме.

23 И тъй, отхвърлете чуждите богове, които са между вас, и обърнете сърцето си към Господа, Бога Израилев.16

24 Народът рече на Иисуса: на Господа, нашия Бог, ще служим и гласа Му ще слушаме.17

25 И оня ден Иисус сключи с народа завет и му даде наредби и закон в Сихем (пред скинията на Господа, Бога Израилев).18

26 И записа Иисус тия думи в книгата на закона Божий, и взе голям камък и го тури там под дъба, който е до светилището Господне.19

27 И каза Иисус на целия народ: ето, тоя камък ще ни бъде свидетел, понеже той чу всички думи на Господа, които Той говори с нас (днес); той да бъде свидетел против вас (в по-сетнешни дни), за да не излъжете пред (Господа) вашия Бог.20

28 Тогава Иисус разпусна народа, всекиго в дела му.21

29 След това умря Иисус, син Навинов, раб Господен, на сто и десет години.22

30 И погребаха го в пределите на дела му в Тамнат-Сараи, в Ефремова планина, на север от планина Гааш. (И туриха там с него в гроба, в който го погребаха, каменните ножове, с които Иисус бе обрязал Израилевите синове в Галгал, когато ги изведе от Египет, както бе заповядал Господ; и те са там дори доднес.)23

31 И служи Израил Господу през всички дни на Иисуса и през всички дни на старейшините, чийто живот се продължи след Иисуса, и които видяха всички дела на Господа, що Той стори за Израиля.

32 И костите на Иосифа, които Израилевите синове изнесоха от Египет, погребаха в Сихем, в оная част на полето, което Иаков бе купил от синовете на Емора, баща Сихемов, за сто сребърника, и което се падна дял на Иосифовите синове.24

33 (След това) умря и Аароновият син (първосвещеник) Елеазар, и го погребаха на могилата на сина му Финееса, която бе му дадена в Ефремова планина.

34 (В него ден Израилевите синове, като взеха ковчега Божий, носеха го със себе си, а Финеес беше свещеник вместо баща си Елеазара, докле умря и го погребаха в неговия град Гаваат.

35 И синовете Израилеви отидоха всякой в своето място и в своя град.

36 И почнаха Израилевите синове да служат на Астарта и Астарот и на боговете на околните народи; и Господ ги предаде в ръцете на моавския цар Еглона, който ги владя осемнайсет години.)


Предишна глава Следваща глава


1 Иис. Нав. 23:2, 3 Царств. 12:1, 2 Парал. 10:1

2 Бит. 11:26

3 Бит. 11:31, 21:2

4 Бит. 25:26, 36:8, 46:6

5 Изх. 3:10

6 Изх. 12:37, 14:9

7 Числ. 21:25

8 Числ. 22:5

9 Иис. Нав. 6:1, 11:3, Изх. 23:23

10 Изх. 23:28, Втор. 7:20, Иис. Нав. 11:20

11 Втор. 6:10

12 Изх. 20:2, Лев. 26:1, Иез. 23:3

13 3 Царств. 18:21, Лук. 11:23

14 Втор. 4:24, Евр. 12:29

15 Втор. 29:25-28, Иис. Нав. 23:15-16

16 Бит. 35:2, 1 Царств. 7:3

17 Иер. 42:6

18 Втор. 29:14, 4 Царств. 23:3

19 Съд. 9:6

20 Бит. 31:48, Иис. Нав. 22:27, Ис. 19:20

21 Съд. 2:6

22 Втор. 34:5, Съд. 2:8, Бит. 50:26

23 Иис. Нав. 19:50, Съд. 2:9

24 Бит. 23:16, 50:25, Деян. 7:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава