Книга Иисус Навин - Глава  3

  1 Тогава Иисус стана рано сутринта, и потеглиха от Ситим и дойдоха при Иордан, той и всички синове Израилеви, и нощуваха там, преди да го преминат.1

  2 След три дни тръгнаха надзорниците по стана

  3 и дадоха на народа заповед, думайки: кога видите ковчега на завета на Господа, вашия Бог, и свещениците (ни) левити да го носят, потеглете и вие от мястото си и вървете подире им.

  4 Но разстоянието между вас и тях да бъде до две хиляди лакти; не се доближавайте до ковчега, за да знаете пътя, по който ще вървите; защото вие не сте ходили по тоя път ни вчера, ни завчера.

  5 И каза Иисус на народа: очистете се за утре (заран), понеже утре Господ ще извърши между вас чудеса.2

  6 На свещениците пък Иисус каза: вземете ковчега на завета (Господен) и тръгнете пред народа. Свещениците взеха ковчега на завета (Господен) и тръгнаха пред народа.3

  7 Тогава Господ каза на Иисуса: днес ще почна да те прославям пред очите на всички синове Израилеви, за да узнаят, че, както бях с Моисея, тъй ще бъда и с тебе;4

  8 а ти дай заповед на свещениците, които носят ковчега на завета, и кажи: щом влезете във водите на Иордан, спрете се в Иордан.

  9 Иисус каза на синовете Израилеви: дойдете насам и чуйте думите на Господа, вашия Бог.

10 И каза Иисус: от това ще узнаете, че среди вас е живият Бог, Който ще прогони от вас хананейци и хетейци, евейци и ферезейци, гергесейци, аморейци и иевусейци:5

11 ето, ковчегът на завета на Господа на цялата земя ще тръгне пред вас през Иордан;6

12 и вземете си дванайсет човека от колената Израилеви, по един човек от коляно;

13 и щом нозете на свещениците, които носят ковчега на Господа, Владетеля на цялата земя, стъпят във водата на Иордан, водата иорданска ще пресъхне, а водата, що тече отгоре, ще се спре като стена.7

14 И тъй, когато народът потегли от шатрите си, за да премине Иордан, и свещениците понесоха ковчега на завета (Господен) пред народа,8

15 то, щом тия, които носеха ковчега (на завета Господен), влязоха в Иордан, и нозете на свещениците, които носеха ковчега, се потопиха във водата на Иордан (Иордан пък излиза от всичките си брегове през цялото време на пшеничната жетва),9

16 водата, що течеше отгоре, се спря и стана като стена на твърде голямо разстояние, до град Адам, който е до Цартан; а която течеше в морето, що е на равнината, в Солено море, отиде и изчезна.10

17 И народът преминаваше срещу Иерихон; свещениците пък, които носеха ковчега на завета Господен, стояха на сухо посред Иордан с твърда нога. Всички синове Израилеви преминаваха по сухо, докле целият народ премина Иордан.


Предишна глава Следваща глава


1 Иис. Нав. 6:12, Числ. 25:1

2 Изх. 19:10, Лев. 20:7

3 Числ. 4:15

4 Иис. Нав. 4:14

5 Бит. 15:19, Изх. 3:8, Иер. 10:10

6 Пс. 8:2, Деян. 7:45

7 Пс. 113:3

8 Деян. 7:45

9 1 Парал. 12:15, Сир. 24:28

10 Изх. 14:21, Ав. 3:9

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава