Второто съборно послание на св. ап. Иоана Богослова - Глава  1

  1 Аз, старецът - до избраната госпожа и нейните чеда, които истински обичам, - и не само аз, но и всички, които са познали истината, -

  2 заради истината, която пребъдва в нас и ще бъде с нас вовеки:1

  3 да бъде с вас благодат, милост, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сина на Отца, в истина и любов.

  4 Много се зарадвах, че намерих твои чеда да ходят в истината, според както получихме заповед от Отца.

  5 И сега те моля, госпожо, не като че ти пиша нова заповед, но оная, която имаме отначало, да любим един другиго.2

  6 А любовта се състои в това, да постъпваме по Неговите заповеди. Тази е заповедта, която сте чули отначало, за да постъпвате по нея;3

  7 защото в света влязоха мнозина прелъстници, които не изповядват, че Иисус Христос е дошъл в плът; такъв човек е прелъстник и антихрист.4

  8 Пазете се, да не би да изгубите онова, за което сте се трудили, но да получите пълна награда.

  9 Всякой, който престъпва Христовото учение и не пребъдва в него, няма Бога; който пребъдва в Христовото учение, той има и Отца, и Сина.

10 Който дохожда при вас и не донася това учение, него не приемайте у дома си и не го поздравявайте;5

11 защото, който го поздравява, участвува в неговите лоши дела.

12 Ако и да имах много да ви пиша, ала не исках на книга и с мастило, а се надявам да дойда при вас и да говоря уста с уста, та радостта ми да бъде пълна.6

13 Поздравяват те чедата на избраната твоя сестра. Амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Иоан 14:17

2 Иоан 13:34, 1 Иоан 3:11

3 Иоан 14:15, 1 Иоан 2:5

4 1 Иоан 4:1

5 Рим. 16:17, 1 Кор. 5:11, Тит 3:10

6 1 Иоан 1:4

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава