Посланието на св. ап. Павла до Римляни - Глава  11

  1 И тъй, казвам: нима Бог отхвърли Своя народ? Съвсем не. Защото и аз съм израилтянин, от семе Авраамово, от коляно Вениаминово.1

  2 Бог не отхвърли Своя народ, който бе предузнал. Или не знаете, какво казва Писанието за Илия, как той се оплаква Богу от Израиля, думайки:

  3 "Господи, избиха Ти пророците и разкопаха Ти жертвениците; аз останах сам, и искат да ми вземат душата".2

  4 А какво му казва Божият отговор? "Оставих Си седем хиляди мъже, които не приклониха колене пред Ваала".3

  5 Тъй, прочее, и в сегашно време, по избор на благодатта, запази се остатък.

  6 Но, ако е по благодат, не е вече по дела; защото, инак, благодатта не би била вече благодат. Ако пък е по дела, то това не е вече благодат; защото, инак, делото не би било вече дело.4

  7 Но какво? Израил не получи онова, що търсеше; избраните пък получиха, а другите се ожесточиха,

  8 както е писано: "Бог им даде дух на безчувствие, очи - да не виждат и уши - да не чуват, дори до днешен ден".5

  9 И Давид казва: "трапезата им да бъде тям примка, клопка, препънка и отплата;

10 да потъмнеят очите им, за да не виждат, и гръбнака им превий завинаги".6

11 Прочее, казвам: нима се препънаха, за да паднат безвъзвратно? Съвсем не. Но чрез тяхното падане дойде спасението за езичниците, за да се възбуди в тях ревност.7

12 Ако пък падането им е богатство за света, и лишението им е богатство за езичниците, то колко повече ще бъде обръщането на всички тях!

13 На вас, езичниците, казвам: доколкото съм апостол на езичниците, аз прославям службата си,

14 та дано някак възбудя ревност у сродниците си по плът и спася някои от тях.8

15 Защото, ако тяхното отхвърляне е помирение за света, то какво ще бъде приемането им, ако не възкресение от мъртви?9

16 Ако начатъкът е свет, свето е и тестото; и ако коренът е свет, свети са и клоните.

17 Ако пък някои от клоните са се отчеснали, а ти, бидейки дива маслина, си се присадил на тяхно място и си станал съучастник на корена и на маслинения сок,10

18 то не се хвали пред клоните. Ако пък се хвалиш, знай, че не ти държиш корена, а коренът - тебе.11

19 Но ще речеш: отчеснаха се клоните, за да се аз присадя.

20 Добре. Те поради неверие се отчеснаха, а ти чрез вяра се държиш: не мисли високо за себе си, а имай страх.

21 Защото, ако Бог не е пощадил природните клони, гледай да не би и тебе да не пощади.

22 Виж, прочее, Божията благост и строгост: строгост към отпадналите, а благост към тебе, ако останеш в благостта; инак, и ти ще бъдещ отсечен.12

23 Но те, ако не пребъдат в неверие, ще бъдат присадени, защото Бог е мощен пак да ги присади.

24 Защото, ако ти си отсечен от естествена дива маслина, и против естеството си присаден на питомна маслина, то колко по-лесно тия, естествените, ще бъдат присадени на своята маслина.

25 Не искам, братя, да не знаете тая тайна (за да не възмечтаете много за себе си), че ожесточението у Израиля стана частично, докле да влезе цялото множество езичници,13

26 и по такъв начин целият Израил ще се спаси, както е писано: "ще дойде от Сион Избавителят и ще отстрани нечестието от Иакова".14

27 "И това е тям завет от Мене, когато отнема греховете им".15

28 Що се отнася до благовестието, те са врагове поради вас; но в избора те са обични Богу поради отците.

29 Защото Божиите дарове и призванието са неотменни.16

30 Както и вие някога си бяхте непокорни Богу, а сега сте помилувани, поради тяхното непокорство,17

31 така и те сега са непокорни, поради вашето помилуване, та и сами те да бъдат помилувани.

32 Защото Бог затвори всички в непокорство, та всички да помилува.18

33 О, каква бездна богатство, премъдрост и знание у Бога? Колко са непостижими Неговите съдби и неизследими Неговите пътища!19

34 Защото, кой е познал ума на Господа? Или кой Му е бил съветник?20

35 Или кой е дал Нему нещо отнапред, та и Той да му възвърне?21

36 Защото всичко е от Него, чрез Него и у Него. Нему слава вовеки, амин.


Предишна глава Следваща глава


1 1 Царств. 12:22, 2 Кор. 11:22, Фил. 3:5

2 3 Царств. 19:14

3 3 Царств. 19:18

4 Втор. 9:4, Рим. 4:5, Гал. 5:4

5 Втор. 29:4, Ис. 29:10, 6:9, Мат. 13:14, Марк. 4:12, Лук. 8:10, Иоан 12:40

6 Пс. 68:23-24

7 Деян. 13:47, Рим. 10:19

8 1 Кор. 9:22

9 2 Кор. 5:19

10 Иер. 11:16, Еф. 2:12

11 Ис. 66:2, Рим. 12:16

12 Иоан 15:2

13 Лук. 21:24

14 Ис. 27:9, 59:20-21

15 Иер. 31:31-33, Евр. 8:10

16 Числ. 23:19

17 Тит 3:5

18 Рим. 3:9, Гал. 3:22

19 Иов 9:10, 36:23

20 Ис. 40:13, Прем. 9:13, Иер. 23:18, 1 Кор. 2:16

21 Иов 35:7

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава