Посланието на св. ап. Павла до Римляни - Глава  13

  1 Всяка душа да се подчинява на върховните власти, защото няма власт, която да не е от Бога; и каквито власти има, те са от Бога наредени.1

  2 Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наредба. А ония, които се противят, ще навлекат върху си осъждане.

  3 Защото началниците не са страшни за добрите дела, а за лошите. Искаш ли пък да се не боиш от властта, прави добро, и ще получиш похвала от нея;2

  4 защото началникът е Божий служител, теб за добро. Ако пък правиш зло, бой се, защото той не напразно носи меч: той е Божий служител и отмъщава с гняв ономува, който прави зло.

  5 Затова трябва да се подчиняваме, и то не само поради страх от неговия гняв, но и по съвест.

  6 Затова и данък плащате; защото те са Божии служители, и с това именно служене са постоянно заети.

  7 И тъй, отдавайте всекиму, каквото сте длъжни: комуто данък - данък; комуто берия - берия; комуто страх - страх; комуто чест - чест.3

  8 Не дължете никому нищо, освен взаимна любов; защото, който люби другиго, изпълнил е закона.4

  9 Защото заповедите: не прелюбодействувай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствувай, чуждо не пожелавай, и всяка друга заповед се съдържа в тия думи: възлюби ближния си като самаго себе си.5

10 Любовта не прави зло на ближния; и тъй, любовта е изпълнение на закона.

11 И така постъпвайте, понеже знаете времето, именно, че е настъпил часът да се събудим вече от сън. Защото сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме.6

12 Нощта се провали, а денят се приближи: да отхвърлим, прочее, делата на мрака и да наденем оръжието на светлината.7

13 Като в ден, да се държим благоприлично, без да се предаваме нито на срамни гощавки и пиянство, нито на сладострастие и разпътство, нито на раздор и завист;8

14 но облечете се в Господа нашего Иисуса Христа, и грижите за плътта не превръщайте в похоти.9


Предишна глава Следваща глава


1 Прем. 6:3, Дан. 2:21, 1 Петр. 2:13, Тит 3:1

2 1 Петр. 2:14, 3:13

3 Мат. 22:21, Марк. 12:17, Лук. 20:25

4 Кол. 3:14, 1 Тим. 1:5

5 Лев. 19:18, Изх. 20:14, Втор. 5:18, Мат. 22:32, Марк. 12:31, Лук. 10:27, Иак. 2:8, Гал. 5:14

6 Еф. 5:14

7 Деян. 17:20, 2 Кор. 4:6, Еф. 5:11

8 Лук. 21:34

9 1 Петр. 2:11, Гал. 5:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава