Посланието на св. ап. Павла до Римляни - Глава  14

  1 Немощния във вярата приемайте без препирни за мнения.1

  2 Един вярва, че може да яде всичко, а немощният яде зеленчук.2

  3 Който яде, да не презира оногова, който не яде; и който не яде, да не осъжда оногова, който яде, понеже Бог го е приел.

  4 Кой си ти, който съдиш чуждия слуга? Пред своя Господар стои той, или пада. И ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи.3

  5 Един различава ден от ден, а друг смята всички дни еднакви. Всеки да постъпва, според както е напълно уверен в ума си.

  6 Който различава дните, различава ги за Господа; и който не различава дните, за Господа ги не различава. Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога.4

  7 Защото никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си,5

  8 но живеем ли - за Господа живеем, умираме ли - за Господа умираме; следователно, живеем ли, или умираме - Господни сме.

  9 Защото Христос затова и умря и възкръсна и оживя, за да господарува и над мъртви и над живи.6

10 А ти защо съдиш брата си? Или пък ти защо презираш брата си? Всички ще застанем пред съдилището Христово.7

11 Защото писано е: "жив съм Аз, казва Господ, пред Мене ще се преклони всяко коляно, и всеки език ще изповяда Бога".8

12 И тъй, всеки от нас ще отговаря Богу за себе си.9

13 Прочее, нека не съдим вече един другиго, а по-добре съдете за това - да не поставяте на брата си препънка или съблазън.10

14 Зная и съм уверен чрез Господа Иисуса, че няма нищо само по себе си нечисто; само за оногова, който счита нещо за нечисто, за него то е нечисто.11

15 Ако пък за ястие се огорчава брат ти, ти вече не по любов постъпваш. Не погубвай със своето ястие оногова, за когото Христос умря.12

16 Да се не хули, прочее, вашето добро.

17 Защото царството Божие не е ястие и питие, а правда и мир и радост в Светаго Духа.13

18 Който служи на Христа с тия добродетели, угоден е Богу и изпитан между човеците.

19 И тъй, нека търсим онова, що служи за мир и взаимно назидание.

20 Зарад ястие не разрушавай делото Божие. Всичко е чисто, а лошо е за оня човек, който яде със съблазън;14

21 по-добре е да не ядеш месо, да не пиеш вино и да не правиш нищо, от което брат ти се препъва, или се съблазнява, или изнемогва.

22 Имаш ли вяра? Имай си я за себе си пред Бога. Блажен е, който не осъжда себе си за това, що одобрява.15

23 А който се съмнява, осъден е, ако яде, защото яде не от вяра; а всичко, що не е от вяра, е грях.16

24 А на Тогова, Който има сила да ви укрепи, според благовестието ми и проповедта за Иисуса Христа, според откритието на тайната, умълчавана от вечни времена,17

25 а сега явена, и чрез пророческите писания, по заповед на вечния Бог, възвестена на всички народи, за да се покоряват на вярата, -18

26 на Тогова единаго премъдраго Бога, чрез Иисуса Христа, слава вовеки, амин.


Предишна глава Следваща глава


1 Рим. 15:1, 1 Кор. 8:12

2 1 Кор. 10:25

3 Иак. 4:12

4 1 Кор. 10:31, 1 Тим. 4:4

5 1 Петр. 4:2, 2 Кор. 5:15, 1 Сол. 5:10

6 Мат. 28:18, Деян. 10:42

7 Мат. 7:1-2, 2 Кор. 5:10

8 Ис. 45:23, Мат. 26:64, Фил. 2:10

9 Мат. 12:34

10 Мат. 18:7

11 Мат. 15:11

12 1 Кор. 8:11

13 1 Кор. 8:8, Гал. 5:22

14 Мат. 15:11

15 1 Иоан 3:21

16 Тит 1:15

17 1 Кор. 2:7

18 Ис. 42:16

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава