Посланието на св. ап. Павла до Римляни - Глава  3

  1 И тъй, какво е предимството на иудеите, или каква е ползата от обрязването?

  2 Голямо е предимството във всяко отношение, а главно, че тям е поверено словото Божие.1

  3 Та какво, ако някои не са повярвали? Нима неверието им ще унищожи Божията вярност?2

  4 Съвсем не! Нека признаваме, че Бог е верен, а всеки човек е лъжлив, както е писано: "за да се оправдаеш в думите Си, и да победиш, когато си в съд".3

  5 Ако пък нашата неправда изважда наяве правдата Божия, какво ще кажем? Нима Бог е несправедлив, кога проявява гняв (по човешки говоря)?

  6 Съвсем не! Защото, инак, как Бог ще съди света?4

  7 Защото, ако истината Божия се възвеличава чрез моята лъжа за слава Божия, то защо още и мене да съдят като грешник?

  8 Не бива ли тогава да правим зло, за да излезе добро, както някои ни хулят и говорят, че уж тъй сме учели? Такива са справедливо осъдени.5

  9 И тъй, какво? имаме ли предимство? Съвсем не; защото вече обвинихме, както иудеи, тъй и елини, че всички са под грях,6

10 както е писано: "няма нито един праведен,7

11 няма кой да разбира; няма кой да търси Бога,8

12 всички се отклониха от пътя, вкупом станаха негодни; няма кой да прави добро, няма нито един".9

13 "Гърлото им - отворен гроб; с езиците си лъстят; под устните им - аспидина отрова;10

14 устата им пълни с клетва и горчилка.11

15 Нозете им бързи за проливане кръв;12

16 пустош и неволя по техните пътища;

17 те не познаха пътя на мира.

18 Страх Божий няма пред очите им".13

19 А знаем, че каквото говори законът, говори го на ония, които са под закона, за да се затулят всички уста, и цял свят да стане виновен пред Бога,

20 защото чрез делата на закона няма да се оправдае пред Него нито една плът; понеже чрез закона се познава грехът.14

21 А сега без закона се яви Божията правда, засвидетелствувана от закона и пророците.15

22 Божията правда чрез вяра в Иисуса Христа е у всички и върху всички вярващи; защото няма разлика:16

23 всички съгрешиха и са лишени от славата Божия,17

24 оправдавайки се даром, с Божията благодат, чрез изкуплението в Христа Иисуса,18

25 Когото Бог отреди да бъде с кръвта Си умилостивна жертва чрез вярата, за да покаже Своята правда в прощението на сторените по-преди грехове, във време на Божието дълготърпение,19

26 за да покаже Своята правда в сегашно време, та да стане явно, че Той е справедлив и оправдава вярващия в Иисуса.

27 Де е, прочее, хвалбата? тя е изключена. По кой закон? по закона на делата ли? Не, а по закона на вярата.

28 И тъй, мислим, че човек се оправдава с вярата, без делата по закона.

29 Или Бог е Бог само на иудеите, а не и на езичниците? Разбира се, и на езичниците;20

30 защото един е Бог, Който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вярата.21

31 И тъй, унищожаваме ли закона чрез вярата? Съвсем не, а утвърдяваме закона.22


Предишна глава Следваща глава


1 Втор. 4:8, Пс. 147:8, Рим. 9:4

2 Числ. 23:19, 2 Тим. 2:13

3 Пс. 50:6, 115:2, Иоан 3:33

4 Бит. 18:25, Иов 8:3

5 Рим. 6:15

6 Гал. 3:22

7 Пс. 52:4

8 Бит. 8:21

9 Пс. 13:1-3

10 Пс. 5:10, 139:4

11 Пс. 9:28

12 Притч. 1:16, Ис. 59:7

13 Пс. 106:42, 142:2, Иез. 16:63

14 Гал. 2:16, Рим. 7:7

15 Бит. 15:6, Ис. 28:16, Ав. 2:4

16 Гал. 3:28

17 Рим. 3:10, 5:12

18 Ис. 55:1, Рим. 8:32

19 Деян. 13:38, 2 Кор. 5:19

20 Бит. 17:5

21 Рим. 4:11

22 Гал. 3:24

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава