Посланието на св. ап. Павла до Римляни - Глава  4

  1 И тъй, запитваме ние, нашият отец Авраам какво е придобил по плът?

  2 Ако Авраам се оправда с дела, той има похвала, но не пред Бога.1

  3 Защото, какво казва Писанието? - ";Повярва Авраам на Бога, и това му се вмени за оправдание".2

  4 На оногова, който работи, заплатата се вменява не по милост, а по дълг.3

  5 Напротив, ономува, който не работи, а вярва в Оногова, Който оправдава нечестивеца, вярата му се вменява за оправдание.

  6 Тъй и Давид нарича блажен оня човек, комуто Бог вменява оправдание без дела по закона, като казва:

  7 "блажени са ония, чиито беззакония са простени и чиито грехове са покрити;4

  8 блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях".

  9 И тъй, това блаженство само за обрязани ли е, или и за необрязани? Понеже казваме, че на Авраама биде вменена вярата за оправдание.

10 Кога биде вменена: след обрязването ли, или преди обрязването? Не след обрязването, а преди обрязването.

11 И знака на обрязването той получи като печат на оправданието чрез вярата, която имаше преди обрязването си, за да бъде отец на всички необрязани вярващи, та и тям да се вмени оправданието,5

12 и отец на обрязаните, ала не на ония, които само обрязване са приели, но които и вървят по стъпките на вярата на отца ни Авраама, що имаше той преди обрязването си.

13 Защото обещанието към Авраама или към семето му - да бъде наследник на света, се даде не чрез закона, а чрез оправдаване посредством вярата.6

14 Ако привържениците на закона са наследници, вярата е обезсилена, и обещанието унищожено;

15 защото законът поражда гняв; дето пък няма закон, няма и престъпление.7

16 Затова оправданието е от вяра, за да бъде по милост, та и обещанието да бъде заздравено за всички не само по закон, но и по вяра потомци на Авраама, който е отец на всички ни,

17 според както е писано: "поставих те баща на много народи", пред Бога, Комуто той повярва, Който животвори мъртвите и зове несъществуващото като съществуващо.8

18 Авраам, без никакво основание за надежда, повярва с надежда, че ще стане баща на много народи, според казаното: "тъй многобройно ще бъде семето ти".9

19 И без да отслабне във вярата, той не помисли, че тялото му е вече умъртвяло (понеже беше току-речи стогодишен) и утробата Саррина е в омъртвение;

20 а в обещанието Божие се не усъмни чрез неверие, но остана твърд във вярата, като въздаде Богу слава,

21 напълно уверен, че Той е силен и да изпълни това, що е обещал.10

22 Затова му се вмени за праведност.

23 Но не само за него е писано, че му се е вменило,11

24 но и за нас: ще се вмени и нам, вярващите в Оногова, Който възкреси от мъртвите Иисуса Христа, Господа нашего,

25 предадения за нашите грехове и възкръсналия за наше оправдаване.12


Предишна глава Следваща глава


1 Еф. 2:8

2 Иак. 2:23, Гал. 3:6, Бит. 15:6

3 Рим. 11:6

4 Пс. 31:1

5 Бит. 17:11

6 Бит. 15:6, 17:5

7 Рим. 3:30, 5:13, 7:8, 1 Кор. 15:56, Гал. 3:10

8 Евр. 11:12, Бит. 17:5, Сир. 44:19

9 Бит. 15:5

10 Пс. 113:11, Лук. 1:37

11 Рим. 15:4

12 Ис. 53:5, Рим. 5:6, 1 Петр. 1:21, 1 Кор. 15:22

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава