Посланието на св. ап. Павла до Римляни - Глава  5

  1 И тъй, бидейки оправдани с вяра, имаме мир с Бога, чрез Господа нашего Иисуса Христа,1

  2 чрез Когото с вяра получихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се хвалим с надежда за слава Божия.2

  3 Не само това, но се хвалим и със скърбите, като знаем, че скръбта поражда търпение,3

  4 търпението - опитност, опитността - надежда,

  5 а надеждата не посрамя, защото любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий.4

  6 Защото, още когато ние бяхме немощни, Христос в определеното време умря за нечестивите.5

  7 За праведник едва ли ще умре някой; за добрия, може би, някой и да се реши да умре.

  8 Но Бог доказва любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни.6

  9 Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта Му, ще се спасим чрез Него от гнева.7

10 Защото ако, бидейки врагове, се помирихме с Бога чрез смъртта на Сина Му, то още повече, след като сме се помирили, ще се спасим чрез живота Му;8

11 и не само това, но се и хвалим с Бога чрез Господа нашего Иисуса Христа, чрез Когото получихме сега помирение.

12 Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, а чрез греха - смъртта, и по такъв начин смъртта премина във всички люде чрез един човек, в когото всички съгрешиха; -910

13 защото и преди закона имаше грях в света; ала грях се не смята, кога няма закон.11

14 Обаче смъртта царува от Адама до Моисея и над несъгрешилите с престъпление, подобно на престъплението на Адама, който е образ на Бъдещия.12

15 Но дарът не е като престъплението. Защото, ако поради престъплението на едного измряха мнозина, още повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на Едного Човека, Иисуса Христа, се изля преизобилно върху многото.13

16 И дарът не е като осъждането, станало чрез единия човек, който съгрешил; защото съденето за едно престъпление води към осъждане, а дарът - от много престъпления към оправдаване.

17 Защото, ако с престъплението на един човек смъртта царува чрез него единия, много повече ония, които приемат изобилно благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живота чрез Едного Иисуса Христа.14

18 И така, както чрез престъплението на едного дойде осъждане на всички човеци, тъй и чрез правдата на Едного дойде на всички човеци оправдаване за живот.

19 Защото, както чрез непослушанието на един човек мнозина станаха грешни, тъй и чрез послушанието на Едного мнозина ще станат праведни.15

20 А законът биде привнесен, за да се умножи престъплението. Дето пък се умножи грехът, благодатта се яви в голямо изобилие,16

21 та, както грехът царува, причинявайки смърт, тъй и благодатта да се възцари с правда за живот вечен, чрез Иисуса Христа, нашия Господ.


Предишна глава Следваща глава


1 Лук. 2:14, Еф. 2:16, Кол. 1:20

2 Иоан 14:16, Еф. 2:18, Евр. 10:19

3 Иак. 1:2, 2 Кор. 12:10

4 Пс. 21:6, Рим. 8:12, 2 Кор. 1:22

5 1 Петр. 3:18, Евр. 9:15

6 Иоан 15:13, 1 Иоан 3:16

7 Рим. 3:25, 1 Сол. 1:10

8 2 Кор. 5:18, Кол. 1:22

9 Втората част на сравнението, която не е на лице, трябва да се подразбере тъй: "така чрез един Човек сега влиза в света оправданието, а чрез оправданието - животът, и по такъв начин животът влиза във всички люде чрез един Човек, в Когото всички се оправдаха".

10 Бит. 2:17, Рим. 6:23, 1 Кор. 15:21

11 Рим. 4:15

12 1 Кор. 15:21

13 Иоан 1:16, Еф. 1:6

14 2 Тим. 2:12, Откр. 1:6, 22:5

15 Ис. 53:11, Фил. 2:8

16 Рим. 7:8, Гал. 3:19

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава